Här byggs högsta kontorshuset i trä

 
  • Bild: Wingårdhs

    Bild: Wingårdhs

Föregående
Nästa
 
Kontorshuset Fyrtornet kommer bli det högsta kontorshuset i trä i Sverige när det står färdigt. Arkitekten Gustav Wennerberg, har varit med i processen från start.
– Nu börjar fastigheten ta form och det är väldigt roligt att se hur planerna förverkligas, säger han.

Fyrtornet är den första av sju fastigheter i det nya kvarteret Embassy of Sharing som nu växer fram vid Hyllie station utanför Malmö. Wingårdhs vann tillsammans med fastighetsbolaget Granitor en markanvisningstävling som genomfördes 2017. I utlysningen ingick en mängd krav och önskemål som det nya kvarteret ska bidra med till i området. Det skulle bland annat vara socialt- och ekologiskt hållbart samt bidra med grönska.

– Vårt svar på utlysningen, som vi tog fram tillsammans med Granitor, var att dela upp tomten i sju byggnader och Fyrtornet är en av dem. Eftersom det var så stora frågor som skulle besvaras var det inte rimligt att skapa en struktur som gjorde jobbet på alla plan. De här sju byggnader är lite som superhjältar med olika egenskaper, säger Gustaf Wennerberg, handläggande arkitekt på Wingårdhs.

Vilken superhjälteroll har då Fyrtornet i det nya kvarteret?


– Den ska svara mot en hållbarhetsambition som fanns med i den ursprungliga utlysningen. Där har vi främst jobbat med att fastigheten har en stomme i hundra procent trä. Även hisskärnan är i trä. Det här är det första huset som man möter när man kliver av Öresundståget när man kommer från kontinenten. Då kan det vara lite kul att man möter ett svenskt trähus i en färg som motsvarar Falurödfärg. Det är en liten flört med det typiskt svenska.

Vilket uttryck ville ni lyfta fram i utformningen av Fyrtornet?

– Väldigt mycket av gestaltningen har handlat om att framhäva att det är ett trähus. Dels interiört där ytorna kommer hyresgästerna till godo. Och dels exteriört där vi valt cederspånfasad på två sidor av huset och en dubbelfönsterfasad på de båda resterande sidorna. Där har man en möjlighet att exponera trästommen på insidan av fönstren. Där byggnaden möter marken kommer också trädetaljerna att vara framträdande.

Vilka yttre förutsättningar är unika för projektet?

– Vi måste ta hänsyn till själva byggnadsvolymen och hur den relaterar i staden. I och med att den står vid Hyllie stations torg så hade staden ett önskemål om att det skulle vara någon form av signalbyggnad. Den fick gärna vara hög men inte för hög med tanke på vindproblematiken. Fyrtornet får inte heller konkurrera för mycket med The Point som ligger precis intill. Vi har också varit tvungna att jobba med ett litet fotavtryck eftersom det är en spetsig tomt som vi ska göra ganska mycket med. Därför är bottenvåningen indragen. En våning upp så kragar det ut och sedan smalnar det av uppåt igen för att öppna upp vyn och släppa in solen.

Vad var tanken med dubbelglasfasaden?

– Den är ett svar på den ursprungliga tävlingsbriefen som specificerade att man ville ha in grönska i hela Embassy of sharingområdet. Dubbelglasfasaden blir som terrasser där man kan vistas och även odla. Glaset ger ett Medelhavsklimat. Tanken är att hyresgästerna ska ta de här terrasserna i anspråk. Vi får också ett bättre klimatskal mot öster och söder.

Hur har det varit att jobba med projektet?

– Det har varit ett fantastiskt projekt att jobba med. Alla inblandade har varit mån om att hitta lösningar och genomföra projektet på bästa sätt. Jag var med och gjorde tävlingen tillsammans med mina kollegor här i Malmö. Jag var föräldraledig under en period men har i princip varit delaktig under hela processen. Nu har vi börjat jobba med hyresgästanpassningar så nu börjar vi närma oss mål. Vilket är jätteroligt, säger Gustaf Wennerberg.

Kort om Fyrtornet:
  • Fyrtornet blir Sveriges högsta kontorshus i trä med sina 11 våningar. Kulturhuset Sara i Skellefteå är högre men det är en byggnad som främst rymmer ett hotell.
  • Fastigheten ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Interiören i trä ger god akustik och en lugn, behaglig atmosfär. Huset får dubbelglasfasader med solceller och vinterträdgårdar som skapar gröna uterum med ett stort ljusinsläpp.

 
Av: Samuel Karlsson
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer