Heba lanserar bostadsnära och obemannad coworking

 
Heba lanserar bostadsnära och obemannad coworkingHeba Fastighets AB lanserar coworkingkonceptet Close to home. Efterfrågan på arbetsplatser som erbjuder frihet och flexibilitet i inspirerande miljöer fortsätter att växa. Och allt fler nyproducerade bostadsområden växer fram i Stockholms kranskommuner och närliggande städer. Därför lanserar Heba Fastighets AB under år 2024 ett eget koncept för coworking: Close to home. Först ut är Close to home i Norrtälje.

Hebas coworking har utvecklats för att tillmötesgå ett behov som uppenbarat sig i framför allt nyproducerade områden – behovet av en naturlig, social samlingsplats för människor och företag.

– Genom satsningen på Close to home lanserar Heba en ny men självklar verksamhetsgren som ger oss möjlighet att öka våra fastigheters intjäningsförmåga. Vi anser att uthyrning på delningsmarknaden ligger i linje med vårt strategiska arbete att satsa på affärsutveckling, diversifiering av inkomstkällor och digitalisering. Vårt koncept är unikt genom att vara prisvärt och obemannat med hjälp av rätt digital teknik. Vi har redan hyrt ut en del av coworkinglokalen, säger Patrik Emanuelsson, vd Heba.

Som namnet, Close to home, antyder kommer Hebas coworkingsiter etableras i bostadsområden. Fler får då möjlighet att ha promenadavstånd till jobbet. Pendlare och hemarbetares behov av en stimulerande arbetsplats ska tillgodoses på bottenvåningen av flerbostadshus, däribland hus som ägs av Heba.

Den första coworkingsiten kommer att öppna i Norrtälje Hamn, i Hebas fastighet på Pilgatan 13–15 vid Hamnparken. Heba erbjuder sina bostadshyresgäster ett medlemskap i Close to home till förmånliga priser som en boendetjänst.

Både för privatpersoner och företag

Under hösten 2023 gjorde Heba en omfattande marknadsundersökning i Roslagen kopplat till coworking. Undersökningen har legat till grund för utformningen av medlemskap och erbjudanden. Såväl privatpersoner som företag ska kunna vara medlemmar. Det kommer vara möjligt att teckna olika medlemskap styrt av det egna behovet. 

Coworkingverksamheten kommer drivas genom det helägda dotterbolaget Heba Close to Home Coworking AB och leds av Hebas chefsjurist och ansvariga för delningsmarknader Haymanot Wachtmeister.

Sedan 2021 är Heba delägare i Colive, som erbjuder delningsbostäder. Close to home coworking är Hebas andra satsning på delningsmarknader.