Inred med gamla möbler– 6 heta tips

 
Inred med gamla möbler– 6 heta tipsMed ett cirkulärt förhållningssätt behöver man inte alltid köpa nya möbler till inredningen. Foto: Getty Images. Kan inredningen till våra kontor bli mer hållbar? Och hur ska det gå till? I ett forskningsprojekt med olika branschaktörer pekar man ut sex nyckelfaktorer för att lyckas med återbruk av möbler.

I Sverige produceras det möbler för 23 miljarder kronor om året. Samtidigt beräknas möbelproduktionen bidra till klimatpåverkan med mer än 150 000 ton CO2-ekvivalent per år. För att möta samhällets behov av cirkularitet och minskat resursslöseri startades projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden”, där representanter från White arkitekter, möbelföretag, forskare, regioner, branschorganisationer, med fler, deltar. Inom ramen för projektet har Thérèse Elmquist och Susanna von Eyben på White tagit fram ett metodstöd för hur inredningsprocessen kan bli mer cirkulär.

I en rapport från 2017 har samarbetspartnern RISE visat att cirkulär användning av möbler minskar klimatavtrycket med så mycket som 20–40%, jämfört med att köpa nytt och slänga. Och att återbruka lönar sig även ekonomiskt: tre fjärdedelar återbrukad inredning sparar från mellan en tredjedel, till halva kostnaden jämfört med att köpa allt nytt.

– När något måste slängas är det alltid läge att ställa sig frågan: finns det några val vi hade kunnat göra vid inköpet som lett till att vi inte hade behövt slänga idag? Med hjälp av vårt metodstöd kan vi tillsammans ställa de frågorna redan från början, säger Thérèse Elmquist, projektledare på White.

Sex tips för lyckat återbruk:


Det hör bör du att tänka på, för att lyckas med sitt cirkulära inredningsprojekt:

  • Rätt person på rätt plats. Inkludera olika personer som känner till verksamhetens långsiktiga behov och som vet vilken inredning som redan finns, har praktiskt förmåga att planera för flytt och hur man säkerställer skötsel och underhåll av inredningen. Ta professionell hjälp av personer med erfarenhet och vana av inredningsprojekt med hög andel återbruk.
  • Ge framtiden en tanke. Se bortom dagens behov – och utgå från morgondagens. Blicka bakåt och reflektera över hur verksamheten förändrats de senaste 10 åren. Vilka krav har ställts på flexibiliteten på inredningen och lokalerna?
  • Var tidsrealist. De måste få ta tid. Att inventera vad som finns, planera för renovering av möbler och att hålla utkik på begagnatmarknaden kräver en tidplan som är mjuk i knäna.
  • Cirkulär budget. Låt inte budgeten stå i vägen för kloka beslut. Budgetera för renovering istället för investering, och mät värdet på inredningen utifrån fysisk livslängd inte ekonomisk. En väl omhändertagen kvalitetsmöbel kan behålla sitt värde i mer än 20 år. Över tid kommer kostnadsbudgeten att vara en bråkdel av vad avskrivningar motsvarar vid nyinköp.
  • Välj rätt – och noga. Se vad som är estetiskt hållbart och identifiera möjligheterna i den inredning som finns. Genom renovering eller nya sammanhang kan synen på en möbel som anses sliten förändras. Det är också viktigt att säkerställa att möbeln kan renoveras och att reservdelar finns att tillgå.    
  • Ägandeskapet är A och O. Väl på plats krävs kunskap om vilken inredning som finns i organisationen, hantering av den inredning som inte behövs och kunskap om underhåll och skötsel. Därför krävs ett tydligt ägandeskap av inredningen, så att den behandlas som den tillgång den faktiskt är.
/Redaktionen

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer