JLL rådgivare vid försäljning av logistikfastigheter

 
JLL rådgivare vid försäljning av logistikfastigheterTre logistikfastigheter har sålts till BlackRock och är under uppförande. JLL har agerat rådgivare till Inlog vid tecknande om försäljning av tre logistikfastigheter som omfattar 110 000 kvadratmeter. Försäljningarna har skett i tre separata affärer i Norrköping, Eskilstuna och Jönköping till BlackRock.

Fastigheterna är anpassade för framtidens logistik vad gäller automation, miljöcertifiering och energi. Solpaneler kommer att installeras på taken och fastigheterna förberedas för automatiserad lagerhantering.

– Efterfrågan från logistikhyresgäster är fortsatt hög. Detta skapar också en stark investeringsvilja inom logistikmarknaden för moderna och hållbara logistikfastigheter i bra lägen, långa hyresavtal och starka hyresgäster. Försäljningarna till BlackRock är ett bevis på det och visar att Inlog har ett koncept och erbjudande för framtidens logistik, säger Andreas Ekberg, delägare på Inlog.

– Trots det nya marknadsläget ser vi ett fortsatt stabilt intresse för moderna logistikfastigheter i attraktiva lägen. Vi tackar båda parter för ett gott samarbete och gratulerar till lyckade affärer, Lena Grimslätt, Senior Director JLL Sverige.

Affärerna har skett utanför marknaden. Transaktionerna förväntas att slutföras vid färdigställande.

 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer