Konsten flyttar in i Stockholmsverken

 
  • Katharina Sjögren, på Belenius.

    Katharina Sjögren, på Belenius.

Föregående
Nästa
 
Nu flyttar konsten in i AMF Fastigheters nya kvarter Stockholmsverken på Södermalm. Utställningen Monopol x Stockholmsverken är ett samarbete mellan AMF Fastigheter och Monopol. Den tillfälliga utställningen pågår mellan 4–6 oktober och speglar kvarterets kreativa ådra. 

Monopol x Stockholmsverken är en utställning i samarbete mellan Monopol och konstrådgivare Jonas Kleerup. Monopol är ett samarbetsprojekt mellan gallerierna Belenius, Johan Berggren Gallery och Elastic Gallery. Tillsammans har de satt samman en internationell grupputställning med fokus på spel, data och teknik samt arkitektoniska element. Det är gratis entré och besökarna möter en dynamisk konstupplevelse på en plats som tidigare varit öde.  

– AMF Fastigheters vision är att skapa platser där människor vill vara. Kreativitet är centralt i det arbetet och för utvecklingen av Stockholmsverken. Monopols utställning vitaliserar den här delen av kvarteret och gör den tillgänglig för de som bor, arbetar och rör sig här under ett pågående byggprojekt, säger Magnus Behrenfeldt, stadsutvecklingschef AMF Fastigheter.  

 Stockholmsverken, i korsningen Rosenlundsgatan och Magnus Ladulåsgatan, var länge ett nav i Södermalms industri men har blivit en sluten plats under de senaste decennierna. AMF Fastigheters satsning på att gjuta nytt liv i Stockholmsverken förvandlar ett historiskt industrikvarter till en innovativ och pulserande plats där idéer och företag kan växa. Konstutställningen fokuserar på internationell och svensk konst som knyter an till spel, data och teknik samt arkitektoniska element av konsten. Konstnärerna i utställningen är från olika generationer och världsdelar där flera av dem är etablerade på världskonstscenen med stora namn som Bunny Rogers, Lu Yang och Cory Arcangel.

– Stockholmsverken lockade oss, både lokalen och sammanhanget. Vi såg direkt potentialen i platsen, att visa verk i ett kreativt sammanhang i en lokal som har fullt med energi men som fortfarande inte är färdigställd. De råa ytorna skapar en spännande och dynamisk kontrast till verken och att området är en kreativ hubb för bland annat dataspel fick oss att tänka på hur den digitala världen och spel behandlas i konsten, säger Katarina Sjögren på Belenius. 

Monopol startades 2013 som ett alternativ till konstmässan som utställningsform. Konceptet bygger på att gallerierna tillsammans kurerar en utställning med både representerade och inbjudna, internationella konstnärer. Monopol består idag av gallerierna Belenius, Johan Berggren Gallery och Elastic Gallery. Utgångspunkten är generositet och samarbete där utställningen växer fram i en nära dialog mellan samtliga aktörer. 

Utställningen Monopol x Stockholmsverken pågår mellan 4–6 oktober. 

Utställande konstnärer
Cory Arcangel
Öyvind Fahlström
Ulla Wiggen
Timur Si-Qin
Per Kesselmar
Przemek Pyszczek  
Michel Majerus
Seth Price
Tabor Robak
Lisa Jeannin
Lu Yang
Henrik Håkansson
Bunny Rogers
Pieter Schoolwerth
Samson Young
Timothy Wilson

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer