Kontorsbyggandet fortsätter nedåt

 
Kontorsbyggandet fortsätter nedåtByggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100). Källa: Byggfakta Bostadsbyggandet steg med 3,3 procent medan övrigt byggande sjönk med 1,5 procent under februari enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 3,4 procent. 

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator, som visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas, steg med 0,1 procent under februari, vilket var i nivå med förra månadens något nedreviderade utfall. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -3,4 procent i december, en uppgång från förra månadens nedreviderade utfall.

– Byggstartsindikatorn steg marginellt under februari. Sammantaget har indikatorn legat ganska stabilt kring nuvarande nivå det senaste halvåret. Detta får ses som ett positivt tecken givet den nedgång som varit. Läget är dock fortfarande osäkert när det gäller hur mycket aktivitet det är i de byggstartade projekten, där det finns signaler om att vissa bara är byggstartade på pappret, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 3,3 procent under februari. Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande sjönk med 1,5 procent under februari, vilket var något högre än förra månadens utfall som reviderats ned. Indikatorn har gått ned de senaste månaderna. Årstakten var -2,1 procent i februari vilket är lägre än förra månaden.

– Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn som toppade på historiskt höga nivåer under sensommaren har mattats de senaste månaderna. Avmattningen syns i de flesta sektorer med undantag för industrin där trenden fortfarande är stark, säger Tor Borg.

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för byggstartade projekt de senaste tolv månaderna utöver bostäder till 104,9 mdkr, en uppgång med 26,2 mdkr. 

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.