Kontorsbyggandet har ökat under hela 2022

 
Kontorsbyggandet har ökat under hela 2022Byggstartsindikatorer totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande åren 2011-2022. Källa: Byggfakta Det går nedåt för bostadsbyggandet, men stadigt uppåt för övrigt fastighetsbyggande. Det visar Byggfaktas Byggstartsindikator för december.

Under 2022 har bostadsbyggandet fallit med nästan 24 procent och övrigt byggande har ökat med drygt 44 procent. Detta enligt Byggfaktas Byggstartsindikator som kartlägger byggstarterna av nybyggnadsprojekt baserat på byggkostnader.

– Byggstartsindikatorn har varit svagt uppåtgående sedan sommaren och har nu passerat toppnotering från november ifjol. Bakom detta ligger framför allt en uppgång i det offentliga byggandet, men även en viss ökning av privat byggande utanför bostadssektorn. Med tanke på stigande priser på insatsvaror och ökande räntekostnader är det viktigt att komma ihåg att indikatorn bygger på de beräknade projektkostnaderna. Uppgången beror därför snarare på ökade priser än på ökade volymer, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 1,9 procent under december vilket var något lägre än förra månadens uppreviderade ökning. Indikatorn har ökat i snabb takt sedan botten sommaren 2021. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 44,4 procent högre.

– Byggstarterna utanför bostadssektorn har ökat snabbt. En viktig faktor är byggande av offentliga fastigheter men även byggandet av kontor och handel har ökat en del, säger Tor Borg.

Den totala uppskattade byggkostnaden för affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter uppgår till 76,2 mdkr de senaste året, vilket är en uppgång med 13,0 mdkr.

 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer