Kontorsuthyrningarna i Stockholm har ökat markant

 
  • Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Stockholm, Solna, Sundbyberg och Nacka 2009-2022

    Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Stockholm, Solna, Sundbyberg och Nacka 2009-2022

  • Vakansgrad för kontorslokaler i Stockholm, 2009-2023.

    Vakansgrad för kontorslokaler i Stockholm, 2009-2023.

Föregående
Nästa
 
Vakanserna på hyresmarknaden för kontorslokaler i Stockholm har ökat den senaste tiden trots en stigande uthyrningstakt, enligt CityMark Analys senaste kartläggning. 

CityMark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Stockholm och andra större städer två gånger om året. I vårens kartläggning framkommer bland annat att vakansgraden i centrala Stockholm (innanför tullarna) uppgick till 7,2 procent. Det är en uppgång jämför med tidigare mätningar och den högsta nivån sedan 2010. I Söderort var vakansgraden 10,7 procent, en ganska stor uppgång jämfört med höstens mätning. I Norrort sjönk vakansgraden däremot, till 15,5 procent.

Vakansgraderna har ökat ungefär lika mycket det senaste halvåret oavsett om det är moderna, centralt belägna kontorsfastigheter eller äldre, omoderna fastigheter i sämre lägen. Vakansutvecklingen har varit något mer gynnsam i de allra mest centrala lägena och sämre i närförorterna. Den lägre vakansgraden i Norrort beror helt på att tidigare vakanta ytor tagits bort från marknaden då hela fastigheter konverteras eller byggs om.

– Kontorsvakanserna ökar igen på Stockholmsmarknaden. Bakomliggande faktorer är sannolikt inbromsningen i ekonomin som dämpat ökningstakten i antalet kontorssysselsatta och den pågående anpassningen till mer mobila och digitala arbetssätt som resulterar i minskande kontorsyta per anställd, säger Gabriella Billquist, analytiker på CityMark Analys.

Omsättningen på kontorshyresmarknaden föll markant under pandemin men har återhämtat sig ordentligt under 2022. Antalet registrerade uthyrningar under 2022 var 869, den högsta noteringen sedan 2016. I kvadratmeter uppgick uthyrningen till drygt 530 000 kvadratmeter.

Bruttouthyrningen av moderna lokaler i bra lägen är nu tillbaka på nivåerna innan pandemin medan uthyrningen av äldre lokaler i sämre lägen fortfarande släpar efter. Uthyrningen innanför tullarna slog nya rekord under 2022 samtidigt som uthyrningen i både Norrort och Söderort fortsatte att ligga på väsentligt lägre nivåer än tidigare.

– Vi kan konstatera att kontorsuthyrningarna ökade markant under 2022 när pandemin släppte. De nådde dock inte de rekordnivåer som man kanske kunde ha väntat sig. Problematiskt är också att den ökade aktiviteten inte genererat någon allmän ökning av uthyrd yta. Utanför tullarna minskar den uthyrda ytan i både de bättre och sämre segmenten, innanför tullarna ökar uthyrd yta i det bättre segmentet medan det sämre segmentet tappar hyresgäster, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.


Källa: CityMark Analys

Taggar

Stockholm

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer