Kontorsvakanserna fortsätter att öka i Stockholm

 
Kontorsvakanserna fortsätter att öka i StockholmVakansgrad för kontorslokaler i Stockholm, 2009-2023. Källa: CityMark Analys Omsättningen på hyresmarknaden för kontorslokaler i Stockholm har fallit tillbaka under 2023 och vakansgraderna har ökat, enligt CityMark Analys senaste kartläggning. Efterfrågan verkar koncentreras till de mest centrala delarna av staden.

CityMark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Stockholm och andra större städer två gånger om året. I höstens kartläggning framkommer bland annat att vakansgraden i centrala Stockholm (innanför tullarna) uppgick till 7,5 procent. Det är en uppgång jämför med tidigare mätningar och den högsta nivån sedan 2010. I Söderort var vakansgraden 10,5 procent, en liten nedgång jämfört med vårens mätning. I Norrort steg vakansgraden däremot, till 16,9 procent, den högsta nivån sedan 2011.

Vakansutvecklingen har varit mer gynnsam i nyare, centralt belägna kontorsfastigheter än i äldre, omoderna fastigheter i sämre lägen. Undantaget är Norrort där vakanserna ökat även i det nyare segmentet. Överlag har vakansutvecklingen varit svagare i Norrort än i Söderort och centrala Stockholm.

– Kontorsvakanserna fortsätter öka på Stockholmsmarknaden som helhet. De norra delarna är hårdast drabbade medan läget är lite ljusare i innerstan och i Söderort. Allra bäst går det i Central Business District där vakansgraden sjunkit märkbart den senaste tiden, säger Gabriella Billquist, analytiker på CityMark Analys.

Omsättningen på hyresmarknaden sjunker tillbaka

Omsättningen på kontorshyresmarknaden återhämtade sig snabbt under 2022 efter att ha pressats ned under pandemin. Hittills i år har omsättningen varit lägre än ifjol. Vår prognos för 2023 blir därmed att antalet uthyrningar kommer att sjunka med 6 procent till 830. Räknat i kvadratmeter väntas nedgången uppgå till 12 procent och landa kring 475 000 kvadratmeter, vilket är under det historiska genomsnittet.

Bruttouthyrningen av moderna lokaler i bra lägen fortsätter att utvecklas starkare än uthyrningen av äldre lokaler i sämre lägen. Efter ett rekordår i fjol har bruttouthyrningen i centrala Stockholm fallit tillbaka i år. I Norrort fortsätter uthyrningen att ligga på historiskt låga nivåer, den har till och med backat något ytterligare hittills i år. Däremot noteras en uppgång i Söderort.

– Den svagare ekonomiska utvecklingen påverkar Stockholms kontorsmarknad. Bruttouthyrningen har fallit tillbaka hittills i år. Vi kan också konstatera att omsättningen inte genererar mycket nettouthyrning då den uthyrda kontorsytan har minskat i nästan samtliga områden. Enda undantaget är Central Business District där den uthyrda ytan ökat, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.

Källa: CityMark Analys

Taggar

Stockholm

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer