Lanserar återbrukade ljudabsorbenter

 
Lanserar återbrukade ljudabsorbenterÅterbrukade byggprodukter räknas som noll koldioxidekvivalenter (CO2e) vid beräkning av produktens klimatpåverkan. Ecophon lanserar en ny återbrukstjänst av ljudabsorbenter i Sverige, efter en framgångsrik pilotfas som inleddes förra året. Återbruksinitiativet syftar till att minska koldioxidavtrycket och resursanvändningen genom att erbjuda ett alternativ till nyproducerade akustiktak.

Ecophons återbrukstjänst bygger på de lovande resultaten från pilotprojektet och innebär att Ecophon återtar använda ljudabsorbenter från befintliga byggnader, till exempel i samband med ombyggnationer, renoveringar eller hyresgästanpassningar. Efter en grundlig kvalitetsgranskning säljs de till kunder igen. De återanvända ljudabsorbenterna kan då fungera som mer hållbara alternativ i såväl nybyggnads- som renoveringsprojekt, tack vare lägre klimatpåverkan än nya material.

Efterfrågan och tillgången på återbrukade och återvinningsbara material inom byggsektorn behöver öka. Dessutom är återbruk ett kriterium för allt fler hållbarhetscertifieringar. Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorn för mer än en femtedel av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige.

– Vi är stolta över att bryta ny mark och leda vägen mot cirkularitet. Ecophon tar sitt ansvar som materialleverantör och möjliggör en förlängd livslängd av produkterna genom återbruk och återvinning, i stället för att de hamnar på deponi. Genom att återintroducera produkter på marknaden hjälper vi också våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål. Full integrering av återbruk i vår affärsmodell är en logisk förlängning av vårt erbjudande inom cirkularitet, säger Pierre-Emmanuel Thiard, vd på Ecophon.

Akustikpanelerna av glasull är konstruerade för att hålla längre än vad de normalt används och är enkla att hantera, vilket gör dem särskilt lämpliga för återbruk. 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer