Logistikanläggningar – fortsatt god tillväxt

 
  • Hisingen Logistikpark. Bild: Castellum

    Hisingen Logistikpark. Bild: Castellum

Föregående
Nästa
 
Nyinvesteringarna i logistikanläggningar fortsätter att öka.
Under 2019 byggstartas totalt omkring 500 000 kvadratmeter enligt Byggfakta. En tillväxt med 25 procent jämfört med året innan då omkring 400 000 kvadratmeter logistiklokaler byggstartades.

Den geografiska koncentrationen är betydande. Tio kommuner svarade de senaste tio åren drygt hälften av nyinvesteringarna i olika typer av logistikanläggningar. Göteborg, Sigtuna och Helsingborg svarade för omkring en tredjedel av nyinvesteringarna. Helsingborgsregionen har på bara tio år avancerat till toppen av landets logistikregioner.

Göteborgsregionen har de senaste åren svarat för omkring 15 procent av de totala nyinvesteringarna i logistikanläggningar. Regionens marknadsandel har mer än fördubblats de senaste tio åren. Tittar man framåt så ligger för närvarande hälften av investeringsplanerna i Göteborgsregionen. Regionens genomsnittliga nyproduktion har de senaste tio åren legat omkring 60 000 kvadratmeter per år. Under 2019 påbörjas omkring 70 000 kvadratmeter enligt Byggfakta. Det dominerande projektet de senaste åren har varit utbyggnaden av Hisingen Logistikpark.

Planerade nyinvesteringar för de närmaste åren omfattar 1 700 000 kvadratmeter. Göteborgs hamn bygger fram till 2025 Port of Gothenburg Logistic Park med omkring 200 000 kvadratmeter. Betydande utbyggnadsplaner finns också i närliggande Halvorsäng med ungefär samma storlek. Längre fram finns en planerad Logistikpark i Säve flygplats med sammanlagt 900 000 kvadratmeter och en ny terminal för godshantering på Risholmen.

Fyra företag svarade de tio senaste åren för knappt 75 procent av nyproduktionen av logistikanläggningar; Bockasjö AB, Castellum AB, Prologis AB och NCC AB. I investeringsplanerna dominerar Castellum AB tillsammans med Göteborgs Hamn AB.

Stockholmsregionen har hittills svarat för drygt 15 procent av nyinvesteringarna i logistiklokaler. Den årliga variationen är stor; 2015 svarade regionen för ungefär hälften av nyproduktionen och i år ligger andelen på omkring 5 procent. Totalt byggstartas 35 000 kvadratmeter i år; väsentligt under genomsnittet de senaste tio åren på drygt 60 000 kvadratmeter.

Den geografiska koncentrationen är betydande; Sigtuna, Upplands Bro och Haninge svarade de senaste tio åren för 75 procent av marknaden. Brunna Industriområde och Rosersbergs industriområde har sedan 2010 svarat för hälften av nyinvesteringarna. Arlanda och Jordbro hörde tidigare de större men nybyggnadsaktiviteten har gått tillbaka väsentligt enligt Byggfakta.

Investeringsplanerna omfattar enligt Byggfakta sammanlagt omkring 600 000 kvadratmeter i framför allt Sigtuna och Nynäshamn som tillsammans svarar för 90 procent av byggplanerna. NCC:s planerade logistikanläggning i Norvikshamnen i Nynäshamn utgör med än hälften av investeringsplanerna.

Nyinvesteringarna i Helsingborgsområdet har ökat väsentligt under de senaste tio åren. Med Sveriges näst största containerhamn som en drivkraft för nyinvesteringarna.  Nyproduktionen är lika stor som i Göteborg och Stockholm med drygt 15 procent av de totala av nyinvesteringarna. I år kommer regionen med betydande marginal att vara störst med omkring 150 000 kvadratmeter byggstartade projekt. Väsentligt mer än genomsnitt för de senaste tio årens 60 000 kvadratmeter. Under 2019 byggstartade Frode Laursen AB ett nytt lager i Åstorp på 36 000 kvadratmeter. Nordic Real Estate Partners AB påbörjade en ny logistikanläggning på 20 000 kvadratmeter i Kronans Företagspark i Landskrona. Catena AB en ny paketterminal i Helsingborg. Byggplanerna för de närmaste åren är däremot inte särskilt omfattande förutom Peabs planer på en ny logistikanläggning i Valhall företagspark.

Örebroregionen har de senaste tio åren haft en stark tillväxt i logistikytor. I genomsnitt byggstartas omkring 25 000 kvadratmeter per år. Utbyggnaden sker till stor del i Törsjö och Pilängens industriområden. Nyinvesteringarna i Hallbergs logistikområde har minskat kraftigt de senaste åren. Planerna för de närmaste åren omfattar omkring 200 000 kvadratmeter. Investeringsplanerna innehåller framför allt en större utbyggnad av nytt exploateringsområde i Törsjö som drivs av Törsjö Logistik AB.

Nyinvesteringarna i Jönköpingsregionens logistikområden har de senaste tio åren i stort sett halverats från omkring 30 000 kvadratmeter per år till 15 000 kvadratmeter per år. I Torsviksområdet som tidigare helt dominerade marknaden har nyinvesteringarna i stort sett upphört. Utbyggnaden av Jönköpings logistikanläggningar görs nu huvudsakligen i E4-stråket söder om Torsviksområdet bland annat i Stigamo Industriområde.

Analys: Lars-Örjan Axling

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer