Mer samverkan i en spretig Almedalsvecka

 
Mer samverkan i en spretig AlmedalsveckaGoToWork summerar årets Almedalsvecka. GÄSTKRÖNIKA: Den numera förkortade Almedalsveckan är till ända. Att göra en summering blir lätt orättvist med tanke på de upp till 90 event i timmen som startade som mest. Årets dialoger spretade dessutom betydligt där svaren ofta var vaga med en kompassnål som ofta stod och snurrade i väntan på en ny riktning. Inom flera områden, inte minst fastighetsbranschen, belystes dock vilja och initiativ till tvärfunktionellt lärande och samverkan, både för att klara finansiellt hårdare tider och krav på en minskad klimatpåverkan i alla led.

Ur ett klimat- och miljöperspektiv var årets politiska utspel dock relativt tandlösa med lösningar som hade svårt att svara upp mot utmaningarna. AI:s påverkan på individ och samhälle var definitivt ett hett ämne som tog plats och intresse med frågor om förmänskligad AI, demokratiska effekter av och utbildning i förändring genom AI och framförallt, vad händer med våra jobb?

Diskussioner och panelsamtal kring en ökad digitalisering var ständigt närvarande; ur ett samhälls- och folkhälsoperspektiv, men också mer konkret där exempelvis kontorets framtida roll belystes. Flera aktörer pratade om ”det nästa kontoret” när cellkontor, satellitkontor, pingisbord och rutschkanor spelat ut sin roll och ska ge plats åt en ny, välmående mötesplats för människor och organisation. Här fanns en samstämmighet att befintliga fastigheter behöver återanvändas på nya sätt i stället för att bygga nytt.

Människa och välmående

På tema hållbarhet och digitalisering lyftes även den sociala hållbarheten och vikten av att mäta och följa upp insatser som görs, inte minst för att kunna möta en ökad internationell lagstiftning och regelverk som ställer nya krav på uppföljning och jämförbara data.

Över lag fick individen i samhället och på arbetsplatsen ett större utrymme i årets paneldebatter och diskussioner, där 4-dagarsveckans vara eller icke vara, jämlik arbetsmarknad och hybridarbetets påverkan på medarbetarnas hälsa och välmående belystes ur olika perspektiv, däribland att medarbetarerbjudandet bättre måste anpassas till olika behov och önskemål.

Det rådande finansiella läget var ständigt närvarande och mer en självklarhet än ett glödande tema. Ett tydligt fokus fanns däremot på ett ökat samarbete kring cybersäkerhet och vikten av ett starkare totalförsvar. Också här syntes vilja till samverkan med frågor kring hur det offentliga och näringslivet ömsesidigt kan stärka varandra för att bidra i uppbyggnaden av Sveriges civila och militära försvar.

Om årets Almedalsvecka spretade så kan ändå samverkan ses som en röd tråd, inte minst för att klara en grön omställning. En eloge till ansvarig samordnare Region Gotlands ansats att bredda närvaron och perspektiven. Sedan i fjol erbjuds fritt deltagande för intresseorganisationer som vanligtvis inte har möjlighet att göra sina röster hörda. Initiativet är välkommet om än att det är en bit kvar för att få en större pluralism i programmet.  

 
Vibeke Stadling
Förändringsledare och beteendevetare
GoToWork – Part of Drees & Sommer 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer