Mer stress och minskad återhämtning på jobbet

 
Mer stress och minskad återhämtning på jobbetSofie Johansson är expert inom medarbetarundersökningar på Brilliant Future. De senaste tre åren har medfört mer stress och minskad återhämtning på många arbetsplatser. Arbetsmiljön har försämrats på flera punkter efter pandemin, enligt Briliant Futures senaste undersökning.

En tydlig dipp i arbetsmiljön kan konstateras på många arbetsplatser de senaste tre åren, enligt en ny kartläggning från Brilliant Future. Stressen ökar och återhämtningen minskar jämfört med i början av pandemin. Nästan 40 procent känner sig stressade och ungefär lika många upplever dålig återhämtning, jämfört med cirka en tredjedel när pandemin slog till. Dessutom upplever drygt en tredjedel att de inte kan påverka sin arbetssituation efter pandemin. 

– Vi ser en nedåtgående trend jämfört med vid pandemins start som helt klart medförde ett arbetsmiljöskifte. Stora grupper av medarbetare har fått möjlighet till ett mer flexibelt arbetssätt, medan andra inte har fått den möjligheten. Det skapar en känsla av orättvisa. Arbetsmiljön har stöpts om och mer måste göras. Ledningsgrupper och chefer behöver agera för att säkerställa god arbetsmiljö även i osäkra och nya tider, säger Sofie Johansson, expert inom medarbetarundersökningar på Brilliant Future.

Kartläggningen visar även att cirka var fjärde medarbetare upplever någon form av negativ konflikt på sin arbetsplats och det blir inte bättre över tid.

– Det här visar hur viktigt det är att kontinuerligt undersöka medarbetarupplevelsen och arbetsmiljön. Det gör det möjligt att kartlägga vad som redan är bra och vad som måste förbättras, och genom att agera utifrån datadrivna insikter är det lättare att med större säkerhet fatta beslut som stärker affären. Vår data visar gång på gång att välmående och engagerade medarbetare är den viktigaste faktorn för att skapa lojala kunder och lönsamhet, säger Sofie Johansson.

Kartläggningen är baserad på kvantitativ data från över en miljon svar från medarbetarundersökningar, och visar även på skillnader i arbetsmiljön mellan branscher.

 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer