Merkurhuset fick Kasper Salin-priset för bästa arkitektur

 
  • Vinnaren av Kasper Salin-priset 2022 är ett ovanligt kontorshus på en svårbebyggd tomt. Foto: Mikael Olsson

    Vinnaren av Kasper Salin-priset 2022 är ett ovanligt kontorshus på en svårbebyggd tomt. Foto: Mikael Olsson

  • Interiör. Foto: Erik Levander

    Interiör. Foto: Erik Levander

Föregående
Nästa
 
Kontorsprojektet Merkurhuset i Göteborg fick pris för bästa arkitektur på årets arkitekturgala den 13 mars. Ansvarig arkitekt är Bornstein Lyckefors Arkitekter (numera Olsson Lyckefors Arkitektur) och beställare Platzer Fastigheter/Bygg-Göta/Forsman & Bodenfors.

Kontorshuset som ligger vid Skeppsbron i Göteborg var både nominerad för bästa arkitektur och bästa inredning. 

– Det är väldigt ovanligt att man som arkitekt får jobba med både byggnad och inredning i samma projekt. Här har vi tagit ett kreativt helhetsgrepp som uppenbarligen uppskattas, konstaterar Johan Olsson, arkitekt på göteborgsbaserade Olsson Lyckefors Arkitektur.

Merkurhuset är nytt huvudkontor för världskända reklambyrån Forsman & Bodenfors respektive globala livsstilsvarumärket Axel Arigato. Ursprungshuset från 1899 är ett av stadens mest kända med sina palatsliknande torn och rosa fasad. Den nya husdelen från 2022 är en kraftig kontrast och ett kontemporärt komplement där fastighetsutvecklaren Platzer gett arkitekterna förtroendet att hantera såväl utvändig som invändig gestaltning.

– Den här processen med sammanhållen formgivning av hela huset inifrån och ut borde användas mycket oftare. Den gör att både arkitekten och byggherren står på tå för att nå högre än normalt, konstaterar Per Bornstein, arkitekt i projektet som får medhåll av Platzer som äger fastigheten tillsammans med Bygg-Göta.

– Merkurhuset är resultatet av en gemensam ambitionsnivå som genomsyrat hela projektet. Vi ser nomineringarna som en bekräftelse på att den här sortens samarbeten är helt rätt väg att gå när vi utvecklar byggnader och stadsmiljöer, säger Johan Björkman, marknadsansvarig projektutveckling på Platzer.

Arkitekternas utmaning var att balansera mötet mellan nytt och gammalt, men även att inom en strikt reglerad detaljplan matcha beställarens behov av lokalytor. Reklambyråns idé om ett kreativt huvudkontor som en närmast industribyggnad sammanföll med stadens och Platzers vilja att vitalisera Stora Badhusgatan och Skeppsbron med utåtriktade företag i kreativa näringar.

Slutresultatet blev en kontorsbyggnad på åtta våningar och cirka 5 500 kvadratmeter golvyta, samt all inredning för hyresgästerna Forsman & Bodenfors i fem våningar och Axel Arigato i två våningar. Trappor och hisschakt placerades i vardera ände av byggnaden för att maxa de öppna kontorsytorna. De vertikala strukturerna formades som cylindrar, som en hälsning till kraftvärmeverket intill och de rundade burspråken i det gamla Merkurhuset. Krocken mellan den strukturerade fasaden och de organiskt bulliga hörnen fungerar i stadsrummet där Stora Badhusgatan nu blir en huvudgata med stadskaraktär.

Inredningen är framtagen i samarbete med reklambyrån Forsman & Bodenfors, med en visuell enkelhet och rena material där geometriska trästrukturer blir sittplatser och bord. Både möbler och fast inredning är i bok, ett robust men oförtjänt otrendigt material som arkitekterna valt att lyfta fram som närmast ett statement i inredningen.


Taggar

Göteborg

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer