Milstolpe när jätteprojektet ESS överlämnades

 
Milstolpe när jätteprojektet ESS överlämnadesFotograf: Roger Eriksson/ESS ESS är en av de största forskningsinfrastrukturerna under uppbyggnad i Europa, där samtliga byggarbeten, som inkluderar totalt 26 byggnader, infrastruktur och det omgivande landskapet nu officiellt avslutats. Trots de utmaningar som pandemin orsakat, så kunde byggpartnern Skanska slutföra samtliga byggarbeten på ESS i december förra året, vilket var enligt tidsplan.

ESS och Skanska har jobbat i nära samverkan sedan början av 2014, då parterna ingick ett samverkansavtal för att bygga anläggningen, med målet att ge ökad flexibilitet och kontroll under det komplexa byggprojektet. ESS och Skanska har sedan byggstarten samma höst samarbetat på ett integrerat sätt, med en gemensam projektledningsgrupp som drivit och samordnat arbetet.

– Skanska har i nära samarbete med ESS utfört ett utmärkt arbete i bygget av denna komplexa forskningsinfrastruktur, samtidigt som de hela tiden säkerställt en säker arbetsmiljö för all personal på plats, säger Helmut Schober, ESS Director General. Skanska har i linje med ESS ambitiösa hållbarhetsmål etablerat en grön byggarbetsplats som kommer att bilda skola för miljövänligt byggande.

ESS kommer att bli en av världens mest hållbara forskningsanläggningar, och under bygget har till exempel inget avfall skickats till deponi, vilket är unikt för ett så stort byggprojekt. ESS använder enbart förnybar energi och när anläggningen tas i drift kommer överskottsenergin att återvinnas för att värma upp arbetsplatser och bostäder i närområdet. I somras erhöll ESS kontorsbyggnad högsta möjliga miljöbetyg, Outstanding, enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. ESS och Skanska har emellertid följt samma högt ställda hållbarhetskrav för alla de 26 byggnaderna som ingår i ESS-anläggningen.

– ESS är grundat på samarbete, både som världsledande forskningsanläggning och som byggprojekt. Skanskas och ESS nära samverkan och ömsesidiga förtroende från start har varit en förutsättning för att projektet ska lyckas, säger Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige. Innovation och hållbarhet är viktigt för Skanska, dels i hur vi arbetar men också i vad vi levererar till våra kunder och till samhället. Jag känner mig därför oerhört stolt när vi idag lämnar över byggnaderna till ESS.

Slutförandet av byggarbetena på ESS är ett viktigt steg på vägen mot färdigställandet av forskningsanläggningen, som kommer att vara i full drift och öppen för forskare i slutet av 2027.

 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer