Minskad stress med flexibla kontorslösningar

 
Minskad stress med flexibla kontorslösningarMed flera decentraliserade kontor gynnas lokalsamhället. Foto: Regus Att flytta arbetet närmre hemmet har flera fördelar, inte bara för de anställda som upplever minskat stress men även för lokalsamhället. Det visar en ny socioekonomisk undersökning om arbetsplatser i storstäder och förorter

Undersökningen har genomförts av Regus  tillsammans med Development Economics. Den visar att det har skett ett skifte då företag inte längre förlitar sig på att ha ett enda centralt högkvarter. Istället etableras fler flexibla kontorslösningar, eller co-workingutrymmen, även utanför storstadsområdena.

Undersökningen, som har genomförts i 19 olika länder, visar att under det kommande decenniet väntas decentraliserade kontorslokaler bidra med mer än 254 miljarder dollar till lokalsamhällena. Detta beror på att i genomsnitt 218 nya arbetstillfällen skapas i de områden där flexibla arbetsytor finns, vilket ökar intäktsmöjligheter för både invånare och företag. Då bruttomervärdet ökar värdet på varor och tjänster som produceras i ett område, så boostas lokalekonomin.

– Det är fantastiskt att se att flexibla arbetsytor verkar ha så god effekt på lokalsamhällena. Människor vill arbeta mer flexibelt, på en plats som är bekväm för dem och på Regus arbetar vi med precis just det. Att människor ska ha större tillgång till flexibla arbetsytor var de än befinner sig. Vår vision är att ingen ska ha mer än 20 minuter till närmsta arbetsplats, säger Patrik Ölvebäck, Country Manager för Regus i Sverige.

Att skapa arbetsytor eller flytta en del av arbetsplatsen utanför de större städerna gynnar mer än bara ekonomin. Undersökningen visar också att när arbete sker närmare hemmet så sparar varje person i genomsnitt 7,5 timme per år. Kortare pendlingssträckor minskar också stress bland anställda och ökar välbefinnandet. Dessutom innebär kortare pendelsträckor minskade koldioxidutsläpp.

Fyra största fördelar med flexibla arbetsytor i förorter och mindre städer:
  • Fler jobbmöjligheter - företag kan attrahera ny och behålla mer lokal arbetskraft
  • Kortare pendling är mer miljövänligt
  • Ökad produktivitet bland anställda och i lokalsamhället
  • Lokalsamhällen stimuleras ekonomiskt
Siffror från undersökningen:
  • 85% av företagsledarna är säkra på att flexibelt arbete gör deras verksamhet mer produktiv
  • 3 miljoner nya jobb förväntas skapas fram till 2029 i de områden som undersökts
  • 75% av företagen rapporterar att de inkluderar flexibelt arbete för att minska pendeltiderna 

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer