Nära en vändpunkt för kontorshyrorna

 
Nära en vändpunkt för kontorshyrornaKarin Witalis är ansvarig för SEPREF:s konsensusprognos. Foto: Colliers Fler i branschen tror på sjunkande kontorshyror inom primesegmentet på ett års sikt. Det gäller framför allt i Stockholm, där andelen nästan fördubblades enligt den senaste konsensusprognosen från SEPREF.

– När man gör prognoser är det viktigaste inte att hamna rätt i nivån på det man prognostiserar, utan det man strävar efter är att pricka in vändpunkter rätt i tiden, säger Karin Witalis, Head of Research Sweden på Colliers och ansvarig för SEPREF:s konsensusprognos.

– Jag tolkar den senaste konsensusprognosen som att branschen upplever att primehyran i storstäderna befinner sig vid eller nära en topp. Det är samtidigt en fortsatt stor andel som förväntar sig oförändrade hyror det närmaste året. Den höga indexuppräkningen baserad på rekordinflationen oktober 2022 bidrar också till att den allmänna hyresnivån i stocken stiger. Så bilden är ganska komplex.

Fler spår sjunkande kontorshyror även i Göteborg (59 procent, +17 procentenheter) och Malmö (43 procent, +8 procentenheter). Däremot ökar också andelen i branschen som tror att hyrorna ökar i Malmö – upp 6 procentenheter från blygsamma 9 procent.

Den kortsiktiga prognosen för hyrorna bedöms ligga oförändrade i Stockholm (8 500 kronor per kvadratmeter och år) och Malmö (3 000 kronor per kvadratmeter och år), men öka något i Göteborg (3 800 till 3 900 kronor per kvadratmeter och år). 

– Transaktionsmarknaden har varit avvaktande en tid nu och det görs inte så många affärer. Avkastningskraven har justerats upp senare hälften av 2022 och det ska bli väldigt spännande att följa konsensusprognosen framöver och se när i tiden branschen förväntar sig en stabilisering, avslutar Karin Witalis.

 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer