Norconsult stärker kompetensen

 
Norconsult stärker kompetensenCertifieringar hjälper till att utveckla sunda och hållbara miljöer. Norconsult kan nu erbjuda ett breddat utbud av tjänster kopplat till miljö- och hälsocertifiering av fastigheter. Detta genom stärkt kompetens på området.

Miljö- och hälsocertifieringar är ett kvalitetssäkrat verktyg som säkerställer ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. I juni välkomnade Norconsult Cecilia Glittsjö som är certifierad inom certifieringssystemen BREEAM, Miljöbyggnad och WELL. Hon har också medverkat i ett projekt på Masthuggskajen i Göteborg som var det första stadsutvecklingsprojektet Sverige med fokus på hållbar utveckling av en stadsdel enligt certifieringssystemet Citylab.

– Certifieringar hjälper till att utveckla sunda och hållbara miljöer för oss människor samtidigt som de säkerställer att klimatmålen uppfylls via en kvalitetssäkrad process. Med stöd i certifieringsarbetet kan man också få en bättre finansiering av projekten genom grön finansiering, säger Cecilia Glittsjö.

Betydelsen av certifieringar ökar

Arbetet med certifieringar startas i projektens tidiga skeden och löper sedan genom hela kedjan. Det är viktigt att komma in så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen, helst redan i programskedet, för att reda ut vad syftet är med att certifiera, ge råd kring vilket certifieringssystem som kan vara lämpligt samt vad som behöver göras för att uppnå önskad nivå.

– En genomlysning av projektet i ett tidigt skede sparar både pengar och tid i det fortsatta utvecklingsarbetet samt skapar en förståelse hos alla inblandade kring hur certifieringarna påverkar bland annat design, bygg- och utvecklingsprocess och förvaltningsskede, säger Cecilia Glittsjö.

Hon menar att vi har kommit långt i utvecklingen i Sverige. Allt fler väljer att arbeta med certifieringar eftersom det är ett bra sätt att påvisa och säkerställa hållbart och ansvarstagande fastighetsutveckling och förvaltning.

– Ett spännande nästa steg blir att vidga certifieringsarbetet så att vi kan utveckla industri- och infrastrukturprojekt på liknande sätt, bland annat med hjälp certifieringsformen BREEAM Infrastructure, tidigare CEEQUAL. Då kan vi även säkerställa en hållbar utveckling av vår industri och infrastruktur, säger Cecilia Glittsjö.

– Min ambition här på Norconsult är att samla vår kompetens inom hållbart byggande och utveckling av sunda och goda miljöer för oss i nutid och framtid. Jag tror på att vi, med den samlade kompetens vi har här på Norconsult, tillsammans kan hjälpa våra kunder att göra skillnad för vårt klimat, fortsätter hon.

Fredrik Karlsson, Affärsenhet Bygg & Fastighet, håller med:

– Norconsult har kommit långt i hållbarhetsarbetet och det känns bra att kunna utöka våra tjänster och bygga på kompetensen inom detta område och kunna hjälpa byggherrar att välja rätt byggmetoder kopplat till hållbarhet och taxonomin. Cecilia blir även en naturlig brygga mellan vår kompetens i tidiga skeden och våra projekterande konsulter och projektledare, säger han.

 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer