Nu invigs Natrium vid Göteborgs universitet

 
  • Natrium, Göteborgs universitet. Foto: Felix Gerlach

    Natrium, Göteborgs universitet. Foto: Felix Gerlach

Föregående
Nästa
 
Natrium är en 32 000 kvadratmeter stor byggnad på Medicinareberget i Göteborg, som samlar 3 000 studenter och 600 medarbetare vid Naturvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet. LINK Arkitektur står bakom en inredningsarkitektur som är både tekniskt avancerad, flexibel och estetiskt tilltalande.

Sverige ska bli ett av de bästa länderna i världen inom SciLife och det är just vad Natrium handlar om. Här samlas nämligen studenter och forskare inom biologi, molekylärbiologi, kemi, marina vetenskaper, miljövetenskap, geovetenskaper och kulturvård. Denna miljardsatsning ska stärka kopplingen mellan Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin. Göteborgs universitet anlitade LINK Arkitektur som inredningsarkitekt för detta prestigefyllda uppdrag.

– I ett stort och komplext projekt, som pågår under många år, är samarbete och förtroende helt avgörande. Jag är väldigt glad över hur det i vårt fall har fört arbetet med Natrium framåt. Utöver att ha jobbat med inredningsprojekteringen har inredningsarkitekterna på LINK Arkitektur haft en viktig roll i programarbetet, både med att ta fram och formulera verksamheternas behov samt, inte minst, med att följa det under hela processen. Det är ett samarbete som har fungerat väldigt väl, säger Mats Lilja, projektledare vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Teknik, handkraft och möten

I Natrium möter tekniskt avancerade laboratorium både verkstäder och samlingsplatser. Forskningsutrustningen består av alltifrån avancerad utrustning för avbildande masspektrometri, vid analys av till exempel en cell eller vävnadssnitt, till stensågar och huggkubbar för att klyva stenblock. Arbetsfältet är brett och synergierna många.

Laboratorierna har ett så kallat plug and play system, som innebär att laboratorieinredning och mediaförsörjning kan anpassas till förändrade behov, utan att fastighetsägaren behöver involveras. Det är en enorm fördel i ett snabbt föränderligt forskningsfält. Vissa av laboratorierna är dessutom utformade för att kunna samnyttjas av olika verksamheter, vilket också främjar samarbete mellan olika områden.

LINK Arkitekturs inredningsarkitekter har arbetat med ett koncept som knyter samman Natriums alla delar till en gemensam helhet. I atriet, husets hjärta, möts studenter och forskare inom fakulteten samt besökare från den anslutande Medicinarelängan. Här finns också studiemiljöer, kafé, restaurang och samlingssalar. Gestaltningen samspelar med arkitekturen, men bryter också av på sina ställen för att skapa en diskret spänning. Materialen är naturäkta i robusta former, vackra och enkla att underhålla. Resultatet är en omhändertagande, mjuk och inspirerande atmosfär.

Hållbara miljöer som växer med verksamheterna

På lång sikt handlar hållbarhet om att skapa förutsättningar för förändringar och på Natrium har flexibilitet verkligen genomsyrat hela projektet. Förutom att en del lokaler samnyttjas, ska verksamheterna kunna växa och krympa över tid. Det tar interiörerna sin utgångspunkt i. Gestaltningen är genomgående för hela huset, så att möbler kan flyttas och enkla ombyggnationer kan genomföras utan att helheten påverkas. Det är också enkelt att komplettera med nya möbler tack vare en viss variation och brokighet som banar väg för det redan från början. Och det flexibla konceptet har redan fått bekänna färg. Under projektets gång har uppdraget nämligen utökats från tre till fem institutioner, vilket innebar ett omtag i projektet.

– Med gestaltning kan vi skapa hållbarhet över tid, något som verkligen har visat sig i detta projekt. Eftersom vårt grundkoncept byggde på flexibilitet var det en relativt enkel övergång att utöka uppdraget under processens gång. Vi kunde dessutom göra det utan justerad tidplan, säger Kersti Löhman, ansvarig inredningsarkitekt på LINK Arkitektur.

En hel del av den inredning som fanns i universitetets befintliga möbelbestånd har fått nytt liv i Natrium. All nyproducerad har haft höga hållbarhetsambitioner och valts utifrån högt ställda krav på både kvalitet, möjlighet till rekonditionering, återbruk m.m.

Hög grad av samverkan

Natrium är resultatet av ett välfungerande samarbete mellan LINK Arkitekturs inredningsarkitekter, husarkitekten Kanozi, Göteborgs universitet, Skanska, Akademiska Hus m.fl. Även förståelse för verksamheten har varit central. Exempelvis har samtliga aktörer inom projektet fått ta del av populärvetenskapliga föreläsningar av forskare som skulle flytta till Natrium, ett viktigt led i förståelsen för projektets större syfte.

LINK Arkitektur har arbetat med Natrium både innan, under och efter pandemin. Tack vare den digitala mognaden påverkades projektet knappt nämnbart trots det. Med bemanning via tre olika LINK-kontor och BIM som redskap var arbetssättet redan riggat för digitala samarbeten. Det fanns också en gedigen erfarenhet av att arbeta med stora inredningsuppdrag inom företaget. 3D-modellen har använts i inredningsarkitekternas eget arbete, vid samordning med övriga projektörer och även stöttat labinredningsleverantören.

Källa: LINK Arkitektur

Taggar

Göteborg

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer