Ny entré till innerstaden skapas vid Sveaplan

 
Ny entré till innerstaden skapas vid SveaplanVisionbild Sveaplan. Bild: Fabege Exploateringsnämnden har vid sitt möte 27 augusti 2020, beslutat att tilldela Fabege en markanvisning vid Sveaplan. En förutsättning för att byggrätten på cirka 9 000 kvm ska tillskapas är att Sveaplan byggs om enligt stadens planer för Östra Hagastaden.

Fabege är ägare till den välkända byggnaden Wenner-Gren Center och till de tre närmaste tomträtterna inom kvarteret Getingen på Sveavägen. Detta möjliggör ett helhetsperspektiv och samutnyttjande av faciliteter för dem som vistas och arbetar här.

- Det är inte ofta möjligheter att skapa nyproduktion i innerstaden dyker upp och vi ser fram emot att skapa en ny entré till innerstaden och stärka kopplingen till nya Hagastaden och nationalstadsparken tillsammans med Stockholms stad, säger Stefan Dahlbo, VD och koncernchef för Fabege.
Stadens planerade ombyggnad av Sveavägen och Sveaplan är inom ramen för den påbörjade detaljplanen för östra Hagastaden. Det innebär att byggnation inom markområdet är beroende av att planerna för östra Hagastaden kan realiseras. Fabege startar sitt arbete med utformningen genom parallella uppdrag till utvalda arkitektbyråer. En markanvisning är en option att med ensamrätt förhandla med staden.

/Redaktionen, Källa: Fabege.

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer