Ny Head of Real Estate Advisory på Drees & Sommer Sverige

 
Ny Head of Real Estate Advisory på Drees & Sommer SverigeAlexandra Lundberg Santacruz är ny Head of Real Estate Advisory på Drees & Sommer Sverige AB. Drees & Sommer har anställt Alexandra Lundberg Santacruz som Head of Real Estate Advisory, REC Department, för dess verksamhet i Sverige. Med lång erfarenhet och omfattande kompetens inom tillgänglighet, arkitektur och fastighetsrådgivning, bidrar Alexandra med sakkunnighet till pågående och kommande fastighetsprojekt.

På Drees & Sommer specialiserar sig Alexandra inom rådgivning till fastighetsägare. Hon hjälper dem att öka värdet på sina fastigheter genom implementation och genomförande av till exempel processer inom Smart Building, certifieringar inom hållbarhet, tillgänglighetsanpassningar, strategier för implementation av de globala målen ”Agenda 2030” samt utveckling inom projektering och arkitekturtjänster.

Alexandra har en gedigen utbildning, vilket inkluderar en magisterexamen i arkitektur från Lunds Tekniska Högskola (LTH), samt en postmaster i Urban Design från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Dessutom är hon certifierad sakkunnig inom tillgänglighet och är därför behjälplig inom rådgivning för frågor som rör byggnationers tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Alexandra är en multidisciplinär teamplayer och sätter stort värde i att få vara en del av ett kompetent team som lär sig av varandra. Hon brinner för att alltid utvecklas och bli bättre inom sitt kunskapsområde. ”Mitt mål är att alltid göra saker bättre, i allt jag gör”, säger Alexandra. Vare sig det gäller arkitektur, inredning, gestaltning, samordning eller planering strävar hon alltid efter att uppnå det bästa i varje enskilt projekt, och ser till att det finns ett ekonomiskt incitament med påtagliga fördelar för sina kunder.

"Vi är extra glada över att välkomna Alexandra till Drees & Sommer-familjen," säger Karin Ståhl, Managing Director på Drees & Sommer Sverige. "Hennes mångsidiga kompetens och passion för hållbarhet kommer utan tvekan att stärka vår förmåga att leverera innovativa lösningar till våra kunder."