Ny rapport om kontorets nya roll

 
Ny rapport om kontorets nya rollUnder pandemin har vårt sätt att arbeta förändrats. Rapporten Framtidens arbetsliv 2022 ger svar på hur, var och när vi vill arbeta i framtiden. Castellum presenterade rapporten på ett webinarum den 3 maj.

”Det är ingen tvekan om att kontoret står inför en stor utmaning, men rätt hanterat kan det också innebära den största möjligheten,” säger Rutger Arnhult, vd på Castellum i ett pressmeddelande.

Castellums senaste undersökningen om framtidens arbetsliv ger ett unikt perspektiv på hur svenskarnas syn på kontorsarbete har förändrats i perioden före, under och efter åren med restriktioner. Rapporten Framtidens arbetsliv 2022 sammanfattar resultatet från undersökningen, som Axiom Insight genomfört med över 2 000 svenska kontorsarbetare.

Det är en ny typ av arbetsplats som efterfrågas, både vad kontoret erbjuder och hur det utformas. Kraven på självbestämmande kring hur, var och när man gör sitt arbete har blivit allt större. Både chefer och medarbetare är eniga om att den gemensamma arbetsplatsen är viktig eller helt avgörande för att bygga en positiv företagskultur.

Några nyckelinsikter i korthet:

79 % vill jobba på kontor helt eller delvis (varav 22 % vill jobba enbart på kontoret)
66 % anser att kontoret är viktigt eller avgörande för att skapa positiv företagskultur
89 % skattar kollegorna som det viktigaste på kontoret (och det man saknat mest) 
91% anser att möjlighet till distansarbete är avgörande vid val av ny arbetsgivare.

Restriktionerna under pandemin har påverkat beteenden och arbetssätt, och förändringarna ser ut att hålla i sig. Men hemmet kan inte ersätta den gemensamma arbetsplatsen. En stor majoritet är överens om att kontoret har stor betydelse, och pekar särskilt på den sociala dimensionen. Att träffa kollegor är viktigt för att tillsammans bygga en positiv företagskultur.

De yngsta på kontoret, ofta kallad Generation Z, skiljer ut sig i synen på vad som är ett attraktivt kontor. Ju yngre svarande desto högre värderas sociala och kreativa ytor liksom närhet till handel och tjänster. De yngsta tror också i högre grad på utomhuskontor, husdjurszoner och färre krav på klädkoder som framtidens trender. De uppskattar även att arbeta i kontorslandskap i högre grad än sina äldre kollegor.

”Att samlas kring lägerelden har i alla tider varit viktigt för att lära, inspireras och stärka relationer. Kontoret är vår tids lägereld. Att utforma våra kontor till inspirerande, kreativa och inbjudande platser som stärker företagets kultur och identitet har aldrig varit viktigare,” kommenterar Heléne Lidström, arbetsplatsstrateg på Castellum.