Ny utbildning om det hybrida kontoret

 
Ny utbildning om det hybrida kontoretPrevent presenterar sitt nya material och utbildning om hybridkontor. Foto: Bengt Alm När kontors- och hemarbete kombineras väcks frågor om hur det påverkar arbetsmiljön. Prevent lanserar ett nytt material och en utbildning om hybridkontor.

Omställningen till hybridkontor har ställt nya krav på arbetsmiljöarbetet. Till exempel kan ledarskapet behöva förändras när vissa är på kontoret och andra är på distans.

– Att gå från att jobba på ett sätt till ett annat innebär en förändring och när man genomgår en sådan förändring behöver man fundera på hur det påverkar arbetsmiljön, säger Nathalie Robert Edgar, projektledare på Prevent.

Prevents material består bland annat av webbsidor om kontors-, distans- och hybridarbete samt checklistor om digitala system och arbete på distans. Checklistorna och webbsidorna passar särskilt företag som kommit en bit med sitt hybridarbete.

För de som behöver mer stöd finns en ny utbildning som bland annat tar upp utmaningar och möjligheter med hybridarbete, vilka risker som finns samt chefernas och skyddsombudens roller. Utöver konkreta tips och verktyg får deltagarna också möjlighet att reflektera kring hur det ser ut på arbetsplatsen och utbyta erfarenheter med övriga deltagare.

Bakom projektet om det hybrida kontoret står Prevents ägarorganisationer Svenskt Näringsliv, LO och PTK. De har sett ett behov av att ta fram material kring hur man kan tänka ute på arbetsplatserna.

– Det fanns ett önskemål om att ta fram metoder och verktyg för att stötta chefer och skyddsombud att i samverkan skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Att öka trivsel och engagemang och skapa psykologisk trygghet oavsett om man arbetar på kontoret eller på distans, säger Stefan Wiberg, utvecklingschef på Prevent.

Utbildningen har tagits fram i ett läge där de hybrida arbetssätten funnits ett tag och det är möjligt att dra nytta av de erfarenheter som gjorts.

– Det börjar sätta sig mer att jobba på det här sättet och vi är i ett läge där många bestämt sig för hur de vill ha det. Men de kan behöva stöttning i hur de gör det på bästa sätt ur ett arbetsmiljöperspektiv, säger Stefan Wiberg.

Materialet finns på https://www.prevent.se/kontor

Det första utbildningstillfället är 27 april med två ytterligare tillfällen 16 juni och 28 september. Mer information och anmälan på https://www.prevent.se/utbildningar-produkter/utbildningar/det-hybrida-kontoret/