Nya kontorslokaler med elegant känsla av vardagsrum

 
Nya kontorslokaler med elegant känsla av vardagsrumEngelbrekt får en modern och elegant interiör. Arkitektskiss: Gajd. GöteborgsLokaler startar nu en rejäl ombyggnation av kontorsfastigheten på Engelbrektsgatan 69-71, mitt i centrala Göteborg. Huset byggs på med tre våningar samt med en ny byggnad på två våningar ut mot Sten Sturegatan. Interiört blir det modern, stilfullt och elegant.

När våra hem blivit allt mer lika kontor, kommer också våra kontor bli allt viktigare som våra vardagsrum. Att det är trivsamt, mysigt och bär en tydlig identitet är en lika viktig konkurrensfördel för företag som det blivit för exempelvis hotell. Våra kontor kommer att bli mer som en mötesplats och arbetsytor kommer att utformas utifrån nya behov. Troligen kommer vi att se mer variation kring hur vi kommer att jobba på distans och på kontor.

– Vi är nog många som tänker hur ett kontor nu kan planeras, efter att vårt sätt att arbeta under pandemin har förändrats för många. Här ges verkligen en unik möjlighet att påverka hur ett framtida kontor kan utformas, säger Jessica Wellergård, uthyrningskoordinator på GöteborgsLokaler.

Nu i oktober startar byggnationen. Här skapas totalt 6 800 kvadratmeter kontorsytor där det charmiga 60-talet möter modern arkitektur. Mitt i hjärtat av Göteborg. Korsvägen, som är en av de nya stationerna i Västlänken, ligger bara femminuter från kontoret. Korsvägen blir, när det är klart, en av Göteborgs större knutpunkter med resecentrum för spårvagnar, bussar, flygbussar, pendeltåg samt regionaltåg.

Takvåning med terrasser

I gatuplan kommer den nuvarande byggnaden få en upplyft sockelvåning i två våningar som kommer ha samma formspråk som påbyggnaden. Överst skapas en takvåning på plan 12 som kommer få en yta på cirka 350 kvadratmeter. Huset kommer också att få härliga takterrasser med fin utsikt över stora delar av Göteborg. Allt kommer att skapa en helhet samtidigt som den ursprungliga byggnadens karaktär bevaras både till material och kulör.

– Påbyggnaden kommer att bli en förändring som tillför den ursprungliga byggnaden något positivt, som en “krona på verket”, berättar fastighetsförvaltare Krister Andersson på GöteborgsLokaler som ansvarar för renoveringen.

Längs med Sten Sturegatan byggs också en tillbyggnad i två våningar, i vilken det planeras för en restaurangverksamhet.

Fastigheten kallas Engelbrekt och husets identitet byggs utifrån värdeorden elegant, stilfullt och modernt. Man tar med sig de fina 60-talskvaliteterna i form av teak och tegel. Till det läggs det på ett stilfullt, modernt lager genom att öppna upp och använda mer glas. Sobert och elegant.

Målsättning Miljöbyggnad Silver

I fastigheten kommer GöteborgsLokaler att återbruka och renovera med varsam hand för att bevara husets ursprungliga karaktär. Ombyggnationen kommer att göras med målsättning Miljöbyggnad Silver och med hjälp av verktyget Byggvarubedömningen (BVB).

– Även om vi bygger om en befintlig byggnad och återbrukar mycket, så blir kostnaden nästan i nivå med nybyggnation. Vi tycker att det är så viktigt att ta tillvara husets karaktär och ta till vara de kvaliteter vi kan genom återbruk, berättar Magnus Engström, teamchef teknik/inköp på GöteborgsLokaler.

Byggtiden är planerad till oktober 2020 till hösten 2022.

Taggar

Göteborg

 

Lediga lokaler