Nyfosa på frammarsch med mångmiljonaffärer

 
Nyfosa på frammarsch med mångmiljonaffärerStina Lind Hök. Foto: Nyfosa. Nyfosa har under det fjärde kvartalet förvärvat fastigheter till ett totalt värde om 654 MSEK i fyra separata affärer. Totalt har bolaget förvärvat 16 fastigheter belägna runt om i Sverige med tyngdpunkt på Södertälje och Malmö. 

Den totala ytan är 100 257 kvm med ett sammanlagt hyresvärde om 67,8 MSEK. Den genomsnittliga kontraktslängden är ca fyra år.

Nyfosa har genom två separata transaktioner förvärvat fyra kommersiella fastigheter till ett totalt värde om 322 MSEK. Fastigheterna som är belägna i Södertälje, Halmstad, Varberg och Falkenberg har en total yta om cirka 13 552 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 24,1 MSEK.  De största hyresgästerna utgörs av HSB, Bravida, Besikta Bilprovning i Sverige AB och AB Svensk Bilprovning, Genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 3,4 år. Uthyrningsgraden uppgår till 96 procent. Ekonomiskt tillträde för fastigheten i Södertälje är den 1 december 2019 och för resterande fastigheter den 15 november 2019. Förvärven finansieras genom egen kassa, utnyttjande av befintlig kreditfacilitet samt upptagande av ny kredit.

I tillägg till ovanstående förvärv, har Nyfosa genomfört två ytterligare förvärv under kvartalet (vilket redan kommunicerats via bolagets hemsida). Bolaget har förvärvat dels två fastigheter i Malmö till ett värde om 118 MSEK, dels tio fastigheter från Nyfosas joint venture Söderport Holding AB (”Söderport”) till ett värde om 214 MSEK. Fastigheterna som förvärvats från Söderport är belägna i Filipstad, Kumla, Kungsör, Oskarshamn, Piteå och Sandviken.

– Vi fortsätter att förvärva fastigheter i ett högt tempo och är ett bra kliv på vägen mot vårt tillväxtmål. Det fjärde kvartalets förvärv speglar vår strategi väl med spridning gällande både geografi och segment. Det är fastigheter i en mix av attraktiva lägen, långa kontrakt och starka hyresgäster vilket ger stabilitet och en bra avkastning, säger Stina Lindh Hök, Operativ chef för Nyfosa.

/Redaktionen

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer