Nytt forskningsprojekt ska skapa hälsosamma innemiljöer

 
Nytt forskningsprojekt ska skapa hälsosamma innemiljöerMålet är att utforma goda inomhusmiljöer utifrån hållbarhet, energianvändning, hälsa och smittrisk. Forskningsprojektet "Byggnader post corona" handlar om hur byggnader bör konstrueras för att säkerställa hälsosamma inomhusmiljöer med minimal risk för smittspridning. Projektet, som leds av Bengt Dahlgren och KTH, har nu beviljats 8 miljoner kronor för att stödja byggsektorn.

– Pandemin har visat hur viktigt det är med fungerande system i byggnader, som exempelvis effektiv och genomtänkt ventilation. Inomhusmiljöns tekniska system och planlösningar i kombination med hur vi människor beter oss bildar tillsammans komplexa sammanhang som påverkar spridningen av Covid-19 och andra sjukdomar, säger Jonas Anund Vogel, forskare och föreståndare för KTH Live-In Lab i ett pressmeddelande.

Projektet är ett samarbete mellan KTH, Chalmers, Lunds universitet och Umeå universitet. Under fyra år ska de forska på hur man kan virussäkra framtidens hus, samtidigt som de är klimatsmarta och kostnadseffektiva. Bengt Dahlgren är samarbetspartner samt sitter i referensgruppen tillsammans med bland annat Boverket, Svensk Ventilation och Fastighetsägarna.

– För att smittsäkra befintliga och nya byggnader behöver vi ta ett helhetsgrepp kring byggnads- och systemdesignen. Ur ett långsiktigt perspektiv handlar det om att designa systemen utifrån byggnaders fysiska utformning och vilka verksamheter som finns där, säger Tomas Engdahl, senior konsult på Bengt Dahlgren.

– Under förra året tog vi tillsammans med KTH fram riktlinjer och åtgärdspaket kring design av nya och befintliga byggnader för att minimera risken för spridning av virus. I samband med det blev det tydligt att det finns en del kunskapsluckor kring dessa frågor och det var därför vi initierade det här forskningsprojektet, säger Erik Bolander, VD för Bengt Dahlgren Stockholm.

 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer