Nytt kontor med bara återbrukade möbler

 
Nytt kontor med bara återbrukade möblerEn inblick i det återbrukade möblemanget från Rekomo hos Utbetalningsmyndigheten. Foto: Carl Philip Adolfsson I ett nyskapande samarbete med Rekomo, har Utbetalningsmyndigheten officiellt öppnat dörrarna till sitt nya huvudkontor i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Genom att fullt ut satsa på återbrukade möbler från Rekomo, markerar myndigheten en ny era inom både hållbarhet och ekonomisk förvaltning.

Efter ett strategiskt regeringsbeslut att flytta från Södertälje till Stockholmsområdet, har Utbetalningsmyndigheten nu tagit sitt intåg i det moderna åttavåningshuset Sthlm 04. Detta kontor, som upptar ett våningsplan på 1770 kvadratmeter, är nu fullt utrustat med återbrukade möbler från Rekomo. Flytten representerar inte bara en geografisk förändring, utan också ett starkt åtagande till innovation och miljöansvar, meddelar bolaget.

Med en ny inredning som omfattar allt från höj- och sänkbara skrivbord till ergonomiska kontorsstolar och skärmväggar, har Utbetalningsmyndigheten skapat en miljö som främjar samarbete och skönhet. Kontoret delas med andra myndigheter såsom Universitetskanslersämbetet och Myndigheten för press, radio och tv, vilket ytterligare förstärker en kultur av innovation och samverkan.

Minskade kostnader med 60 procent

Valet av Rekomos återbrukade möbler har inte bara resulterat i en koldioxidbesparing på 31 572 kg, utan också i en kostnadsreduktion på cirka 60 procent jämfört med köp av nya möbler, vilket motsvarar en ekonomisk besparing på nästan 1 miljon SEK. Denna åtgärd stärker myndighetens engagemang för en hållbar framtid och understryker dess ansvar mot skattebetalarna och miljön.

Utbetalningsmyndigheten förbereder sig nu för en expansiv fas som drivs av hållbarhet. Tack vare Rekomos initiativ har myndigheten lagt en solid grund för framtida tillväxt som är både flexibel och miljömedveten.

Henrik Engström, Avdelningschef, Administrativa avdelningen, reflekterar över samarbetet:

“Att samarbeta med Rekomo var ett enkelt val och förutom att ge en välfungerande fysisk arbetsmiljö, så bidrar dem även till en positiv känsla av att vi som organisation och arbetsgivare anstränger oss för att minska mängden onödiga utsläpp. Det är också en positiv information att dela med sig av till besökare.”

Taggar

Stockholm

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer