Nytt parkeringshus och ombyggnad av kontor

 
Nytt parkeringshus och ombyggnad av kontorVisualisering Nattskiftet 12 & 14 Arcona Arkitekter. Corem Property Group tar hjälp av Arcona med att uppföra ett nytt parkeringshus i Västberga och i direkt anslutning en ombyggnad av befintligt kontorshus. Projektet ska stå klart i mars 2023.

Med 135 parkeringsplatser, varav hälften blir laddplatser för elbilar, ska det nya parkeringshuset på fastigheten Nattskiftet 12 bidra till att lösa parkeringsproblematiken runt Drivhjulsvägen i Västberga. I bottenplanet byggs det också kommersiella lokaler på cirka 500 kvadratmeter. Den intilliggande fastigheten, Nattskiftet 14, rustas upp och görs mer attraktiv och flexibel. Fasader och fönster renoveras, ett nytt trapphus med hiss skapas för att öka tillgängligheten i fastigheten. En allmän upprustning görs i de allmänna ytorna såsom befintliga trapphus och entréer samt att alla installationer och värmesystem byts ut. Dessutom kommer ett showroom att byggas inför framtida uthyrningar av tomma lokaler.

– Arcona är otroligt stolta över att få förtroendet att bygga åt Corem. Vi har givits möjlighet att arbeta i en process som vi tror på, med delaktighet från tidigt skede. Tillsammans med Corem har vi i tidig samverkan projekterat fram en bra produkt, säger Catrin Hansson, affärschef på Arcona och tillägger att ”Tillsammans skapar vi den bästa affären” – projekt där vi är med tidigt blir oftast mycket bättre i slutändan!

Taggar

Stockholm