Ökad uthyrning av kontorshotell i Stockholm

 
Ökad uthyrning av kontorshotell i StockholmConvendums kontorshotell på Kungsgatan. Beläggningsgraden för kontorshotell i Stockholm ökar under första kvartalet 2023, efter tre kvartal av nedåtgående trend. Det visar den senaste kvartalsrapporten från yta.se. En ökning från 69 procent i Q4 2022 till 70 procent i Q1 2023 inom tullarna i Stockholm har noterats.

Mängden uthyrd yta har också ökat markant under kvartalet med en ökning på 17 procent i total uthyrd volym under början av året. Tidigare faktorer som bidragit till nedgången är tillkomsten av nästan 70 000 kvadratmeter kontorshotellsyta under 2022 i Stor-Stockholm, ökning av vakansgraden på den övriga kontorsmarknaden i stort och många företagare som såg över sina kontorsbehov och downsizeade till mindre ytor.

Framåt har etableringstakten avtagit något under 2023 med färre annonserade nyöppningar i allmänhet, enligt yta.se.

Data samlas kontinuerligt in av yta.se med ett underlag om totalt 106 000 kvadratmeter rumsyta inom Stor-Stockholm.


Anmärkningsvärda nyöppningar av kontorshotell i Stockholm Q1 2023:

Convendum öppnade Brahegatan intill Humlegården, som totalt blir 3 700 kvadratmeter.

Convendum öppnade första våningsplanet i Spårvagnshallarna, med fler våningsplan påväg under 2023 och 2024. Totalt är anläggningen 6 800 kvadratmeter.

iOffice slog upp portarna för deras anläggning på Vasagatan 12, 3 000 kvadratmeter.
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer