Ökad uthyrning av kontorshotell i Stockholm

 
Ökad uthyrning av kontorshotell i StockholmConvendums kontorshotell på Kungsgatan. Beläggningsgraden för kontorshotell i Stockholm ökar under första kvartalet 2023, efter tre kvartal av nedåtgående trend. Det visar den senaste kvartalsrapporten från yta.se. En ökning från 69 procent i Q4 2022 till 70 procent i Q1 2023 inom tullarna i Stockholm har noterats.

Mängden uthyrd yta har också ökat markant under kvartalet med en ökning på 17 procent i total uthyrd volym under början av året. Tidigare faktorer som bidragit till nedgången är tillkomsten av nästan 70 000 kvadratmeter kontorshotellsyta under 2022 i Stor-Stockholm, ökning av vakansgraden på den övriga kontorsmarknaden i stort och många företagare som såg över sina kontorsbehov och downsizeade till mindre ytor.

Framåt har etableringstakten avtagit något under 2023 med färre annonserade nyöppningar i allmänhet, enligt yta.se.

Data samlas kontinuerligt in av yta.se med ett underlag om totalt 106 000 kvadratmeter rumsyta inom Stor-Stockholm.


Anmärkningsvärda nyöppningar av kontorshotell i Stockholm Q1 2023:

Convendum öppnade Brahegatan intill Humlegården, som totalt blir 3 700 kvadratmeter.

Convendum öppnade första våningsplanet i Spårvagnshallarna, med fler våningsplan påväg under 2023 och 2024. Totalt är anläggningen 6 800 kvadratmeter.

iOffice slog upp portarna för deras anläggning på Vasagatan 12, 3 000 kvadratmeter.

Taggar

Stockholm