Påbörjar omfattande förvandling av Fysiologen i Solna

 
  • Fysiologen omvandlas till toppmoderna kontor och labb.

    Fysiologen omvandlas till toppmoderna kontor och labb.

Föregående
Nästa
 
Ett 90-tal bolag har redan etablerat sig på Campus Solna. För att möta den fortsatt stora efterfrågan på lokaler startar Akademiska Hus arbetet med att bygga om Fysiologen till toppmoderna kontor och labb för verksamheter inom livsvetenskap och hälsa.

Campus Solna är en viktig del av den framväxande Hagastaden – innerstadsdelen där Stockholm och Solna möts och som utvecklas med boende, handel, tunnelbana, kultur och parkområden. Här har även samhälle, universitet och näringsliv gått samman för att skapa ett framgångsrikt regionalt nav för forskning och vetenskap som förbättrar människors liv och hälsa.

Akademiska Hus satsar 215 miljoner kronor när den cirka 8 000 kvadratmeter stora byggnaden Fysiologen nu förvandlas till en attraktiv och modern kontors- och labbmiljö. Här skapas också ett café och hyresgästerna får tillgång till gemensamma ytor och service i form av mötesrum, aula, loungeytor, cykelrum, omklädningsrum och pentry. Att dela på vissa ytor bidrar till ett effektivare och mer flexibelt lokal- och resursutnyttjande både i byggnaden och på campus.

- Fysiologen kommer att innehålla en kombination av egna lokaler och gemensamma ytor som skapar möjligheter för kunskapsutbyte, utveckling och innovation inom life science. Med sitt strategiska läge i hjärtat av campus har byggnaden direkt anslutning till Karolinska Institutet, men även närhet till andra myndigheter, företag och organisationer – alla med koppling till utbildning och forskning inom medicin och hälsa. Dessutom kommer en uppgång till den nya tunnelbanelinjen att placeras ungefär 150 meter från Fysiologen, när utbyggnaden av kollektivtrafiken är färdig, säger Ali Ranji, projektdirektör på Akademiska Hus.

Tidigare satsningar för en halv miljard

Det var i samband med att Karolinska Institutet flyttade delar av sin verksamhet till det experimentella forskningslaboratoriet Biomedicum som en unik vakans uppstod som ger möjlighet för nya företag att etablera sig på Campus Solna. Utöver Fysiologen har Akademiska Hus sedan dess investerat cirka en halv miljard kronor i en rad andra ombyggnationer på Campus Solna, däribland Inventumlaboratoriet och Scheelelaboratoriet. Samtliga med inriktning på att erbjuda verksamheter inom life science möjlighet att hyra allt från en enstaka kontorsstol och labbänk till lokaler med plats för större labbmiljöer och hela huvudkontor.

Ombyggnaden av Fysiologen beräknas vara klar hösten 2024 och inflyttning planeras kunna ske etappvis där efter.


Källa: Akademiska Hus

Taggar

Stockholm