Prognos: Fler tror på högre kontorshyror

 
Prognos: Fler tror på högre kontorshyrorKarin Witalis, Head of Research på Colliers är ansvarig för undersökningen. SEPREF:s senaste konsensusprognos för andra kvartalet 2022 visar att kontorshyrorna kommer att stiga eller ligga oförändrade under det kommande året i Stockholm och Malmö. I Göteborg ökar också andelen som tror på stigande hyror.

Hälften av de tillfrågade experterna i den senaste konsensusprognosen från SEPREF, the Swedish Property Research Forum, tror på stigande hyror och hälften på oförändrade hyror. För Malmökontoren mer än fördubblas antalet experter som tror på högre kontorshyror – från 14 till 35 procent. 

Ingen av de tillfrågade bolagen tror längre på lägre hyror i Stockholm och Malmö under det kommande året.

– Vi märker av en oerhört stark efterfrågan på högkvalitativa kontor i attraktiva lägen, säger Karin Witalis, som ansvarar för konsensusprognosen inom SEPREF. Uttrycket ”flight to quality” börjar kännas uttjatat vid det här laget men det gäller än.

För Göteborg ökar också andelen som tror på stigande hyror, 42 procent, att jämföra med förra mätningen då 37 procent svarade detsamma. Även här är det färre inom branschen som tror på sjunkande hyror.

Den så kallade konsensusprognosen samlar svar från experter i hela fastighetsbranschen. Frågorna handlar om utvecklingen på kontorsmarknaden på kort sikt (nästa kvartal) och längre sikt (12 månader).

Den senaste undersökningen som genomfördes i april 2022 visar att efterfrågan på högkvalitativa kontor består i alla tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Den kortsiktiga prognosen för kontorshyrorna i det mest attraktiva segmentet, så kallad prime office rent har stigit i både Stockholm och Göteborg, enligt SEPREF.

I Stockholm prognostiseras primehyran uppgå till 8 500 kr/kvm/år i slutet av kvartalet. Motsvarande prognos för Göteborg är 3 750 kr/kvm/år och för Malmö 3 000 kr/kvm/år. Detta är rekordnivåer för alla tre städerna.

Ökad efterfrågan på prime-kontor och stigande hyror i segmentet har även lett till ett ökat investerarintresse. Den kortsiktiga prognosen för avkastningskraven, så kallad prime office yield, har justerats ned i både Stockholm och Malmö i den senaste undersökningen. I Göteborg har avkastningskraven förblivit oförändrade efter att ha sänkts de två föregående kvartalen.

– Det finns ett stort intresse för kontorsfastigheter både bland svenska och utländska investerare, säger Karin Witalis. Precis som på hyresmarknaden är efterfrågan starkast på högkvalitativa objekt i bästa läge, det vill säga primesegmentet. 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer