Res hållbart med cykel till kontoret

 
Res hållbart med cykel till kontoretTyréns erbjuder sina medarbetare förmånscykel för att bidra till ett hållbart jobbpendlande. Det ökade klimatmedvetandet gör att många funderar ett extra varv på färdsätt när det är dags för arbetsresor till kontoret. Tyréns erbjuder nu förmånscykel för att göra det enkelt för medarbetarna att göra klimatsmarta val.

– Vår genomgång visar att det är få aktörer inom näringslivet som erbjuder förmånscyklar, främst är det kommuner och statlig verksamhet, berättar Filippa Grufvisare, projektledare för arbetet med Tyréns interna klimatmål, som har studerat förekomsten av förmånscykel som åtgärd i företagens hållbarhetsredovisningar.

Tyréns själva har tagit steget till leasingcyklar och erbjuder nu möjligheten att hyra den egna cykeln. Hyran betalas månadsvis via löneavdrag och efter 12 månader kan medarbetaren välja att fortsätta hyra sin cykel, köpa loss den, eller prova en annan modell.

– Vi vill göra det enkelt att göra klimatsmarta val och då kan en förmånscykel vara ett bra alternativ till bilen. Tajmingen nu är helt rätt med tanke på att allt fler medarbetare förväntas transportera sig till och från arbetsgivarnas kontor när restriktionerna lättas, menar Filippa Grufvisare.

Förmånscykel kan dessutom bli än mer förmånligt om regeringen röstar igenom det förslag som finns om skattelättnader. Förslaget är en del av satsningen på ett mer hållbart resande och om det röstas igenom börjar det gälla redan i januari 2022.