Rockwool valde att renovera befintligt kontor

 
Rockwool valde att renovera befintligt kontorValet föll på renovering för Rockwool, ett beslut som visade sig vara lönsamt på många sätt. Rockwool valde att renovera sitt nordiska huvudkontor utanför Köpenhamn istället för att riva och bygga nytt. Energiförbrukningen har nu minskat med 62 procent.

Nu står Rockwools nordiska huvudkontor klart för inflyttning efter en omfattande renovering. Den 50 år gamla byggnaden utanför Köpenhamn hade ursprungligen en energiförbrukning på 185 kWh per kvadratmeter och år. Nu beräknas den bli cirka 68 kWh per kvadratmeter och år. Det är en minskning på 62 procent.

Projektet bestod av fasadrenovering, med efterföljande isolering av fasaden samt nya fönster. Invändigt har en total kontorsrenovering skett på alla våningsplan. Ett nytt ventilationssystem samt ett nytt LED-belysningssystem med dagsljus och rörelsesensorer håller på att etableras. Dessutom har en rad olika lösningar installerats för att säkerställa optimal akustik och ljudisolering.

LCA-beräkningar visar att projektet har sparat in 370 000 kg CO2 genom att renovera i stället för att bygga nytt. Det motsvarar 320 flygresor från Stockholm till Bangkok.

”Många väljer att riva gamla, omoderna byggnader och bygga nya i stället, men som tur är märker vi att allt fler inser fördelarna med att renovera” säger Frank Ove Larsen, VD för Rockwool i Norden i ett pressmeddelande. Han fortsätter:

”I Sverige står byggbranschen för cirka 35 procent av allt avfall och en stor del kommer från rivning och renovering. All den isolering som revs ner under renoveringen samlades in och har återvunnits vid Rockwools fabriker. Den gamla stenullen har gått in i den vanliga produktionen igen där den smälts ner för att bli till nya produkter i stället för att skickas i väg på deponi”, 

Att renovera sina egna byggnader är ett av Rockwool Groups hållbarhetsmål. Målet är att reducera energikonsumtionen (kWh/m2) i egna kontorsbyggnader med 75 procent till år 2030 (35 procent till 2022). 

Totalt kostade renoveringen cirka 24 000 kronor per kvadratmeter, jämfört med nybyggnation som skulle ha kostat cirka 28 000–36 000 kronor per kvadratmeter. 

Taggar

Öresund

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer