Så här blev LINK Arkitekturs nya kontor

 
  • LINK Arkitekturs nya Göteborgskontor. Foto: Felix Gerlach

    LINK Arkitekturs nya Göteborgskontor. Foto: Felix Gerlach

Föregående
Nästa
 
När en kontorsflytt var ett faktum var målet tydligt. LINK Arkitekturs nya Göteborgskontor skulle bli en hubb för samarbete med en hög gestaltningsnivå, så mycket återbruk som möjligt och en stark visuell identitet.

– Vägen framåt för återbruksprojekt är brokig och inte alltid förutsägbar. Men så länge vi har koll på konceptet går allt att lösa. Det är ett oerhört kreativt arbete och vi ser att intresset i branschen ökar. Vi vill både visa att det går att uppnå ett riktigt bra slutresultat med återbruk och utmana fler kunder att våga beställa återbruksprojekt, säger Klara Brunnström, ansvarig inredningsarkitekt på LINK Arkitektur.

Gestaltningen på LINK Arkitekturs nya Göteborgskontor utgår från byggnaden, med koppling till 40-talets mustiga färger och rundade hörn. Verksamheten står i centrum, där personer och projekt får lysa, samtidigt som kontoret ger ett starkt intryck hos besökarna. 

Inredningsarkitekterna har låtit bygga om lokalen med sparsamhet, skapat flexibilitet och arbetat med så mycket återbruk som möjligt för att hålla ner kostnaderna och miljöpåverkan. Estetik och hållbarhet går som en röd tråd genom hela projektet.

Framgångsfaktorn för återbruksprojekt är ett tydligt koncept, enligt arkitekterna. Det är en kompass som måste vara så tydlig att den också inrymmer variation och är anpassad för just återbruk. Därtill krävs en god förståelse för hela återbrukskedjan. En del av lösningen för att uppnå kvalitativ estetik är att arbeta med rekonditionering. Exempelvis har en begagnad soffa från tillverkarens eget kontor renoverats med resttyger som inte gick att sälja. På samma tema har nedpendlade armaturer från en annan tillverkares andrahandssortering tagits in.

Testbädd för innovativt återbruk

Efterfrågan på återbruk ökar, av både ekonomiska och miljömässiga skäl, men utbudet är ofta svåröverskådligt. Det ställer krav på engagemang och kreativitet hos både beställare och konsulter. Återbruksprojekt är fortfarande relativt nytt och en del av arbetet handlar om att bryta ny mark. Om att vilja göra det.

– Vi har ringt runt till alla möjliga aktörer för att leta produkter. Många är väldigt positivt inställda och även om det inte alltid har blivit en faktisk affär, hoppas vi att vi har inspirerat fler att tänka cirkulärt. Visst kostar det ett par konsulttimmar extra, men totalsumman blir betydligt lägre med tanke på de oerhörda besparingar som vi gör genom återbruk, säger Anna Hansson, inredningsarkitekt på LINK Arkitektur.

För att kunna ta hand om en stor variation av olika typer av förvaring har LINK specialritat enheter som ramar in dessa och ger ett sammanhållet, väl gestaltat uttryck. Inredningsarkitekterna på LINK utvärderade olika skivor till specialsnickerier. De hittade bland annat ett material som tillverkas av gamla kartonger. Materialet testades i samarbete med ett snickeri, men höll tyvärr inte måttet och det kreativa detektivarbetet fortsatte. Till slut fick de tag på ett MDF-liknande material där träet kommer från spillmaterial från skogsindustrin. Det är Svanenmärkt och pryder nu den platsbyggda inredningen på kontoret.

LINK Arkitekturs Göteborgskontor blev ett nav för att testa nya lösningar, utmana normer och inspirera till återbruk. Resultatet är ett representativt, personligt och flexibelt kontor – mitt i innerstadens hjärta.


Källa: LINK Arkitektur