Så här blir Göteborgs nya landmärke vid Masthuggskajen

 
Så här blir Göteborgs nya landmärke vid MasthuggskajenLINK Arkitektur har valts ut för den fortsatta utvecklingen fastigheten vid Masthuggskajen. Bild: Visulent/LINK Arkitektur LINK Arkitektur har vunnit det parallella arkitektuppdraget avseende kvarteret F2 på Masthuggskajen, Göteborg, med förslaget ”Port Side Residence”. Det blir ett 16 våningar högt bostadshus med kommersiella lokaler i de två nedersta våningsplanen.

Det nya kvarteret omfattar cirka 15 000 kvadratmeter, varav 4 000 kvadratmeter kommersiella lokaler och cirka 110 bostäder. Projektet genomförs som en tredimensionell fastighetsbildning, vilket innebär att Riksbyggen och Elof Hansson delar fastigheten horisontellt. Plan 0–7 ägs av Elof Hansson och plan 8–16 ägs av Riksbyggen. 

LINK Arkitekturs vinnande förslag ”Port Side Residence” hämtar inspiration från viktiga hamnstäder som New York, Rotterdam, Hamburg och London. Genom stora horisontella öppningar ges vida panoramautsikt och hjälper byggnaden att stadigt förankra sig på platsen. Fasaden föreslås en beklädnad i mörkbrunt tegel, detaljer av brons och cederträ som klär öppningarna.

– Det känns oerhört spännande att få vara med och bidra i utvecklingen av Masthuggskajen tillsammans med Riksbyggen och Elof Hansson, särskilt med ett projekt som blickar ut mot omvärlden och knyter an till platsens historia, säger David Saand ansvarig arkitekt och regionchef på LINK Arkitektur i Göteborg.

– Elof Hansson Fastigheter har under flera år arbetat med utveckling av fastigheten och har nu tillsammans med Riksbyggen som köpt halva byggrätten, tagit ytterligare ett steg mot förverkligande. Vi är mycket nöjda med vårt val av arkitekt för att gestalta byggnaden och att tillsammans med Riksbyggen tillföra nya bostäder och en hållbar fastighet med urban karaktär till området, säger Daniel Holmén, fastighetsutvecklingschef, Elof Hansson Fastigheter.

Taggar

Göteborg