Så mycket kostar kontorsplatsen i olika län

 
Så mycket kostar kontorsplatsen i olika länDet finns miljarder att spara på distansarbete. Men Sveriges Ingenjörer varnar för ett kortsiktigt tänkande. Foto: Getty Images. En genomsnittlig kontorsplats i Sverige kostar över 62 000 kronor årligen. Dyrast är kontoret i Stockholm och billigast i Jämtland. Det framgår av en ny rapport från Sveriges Ingenjörer, som trots allt varnar för ett kortsiktigt besparingstänkande.

En genomsnittlig kontorsplats i Sverige kostar över 62 000 kronor årligen. Det visar Sveriges Ingenjörers nya rapport - Distansarbete och kostnader – Striden om de 87 miljarderna.

Allra dyrast är kontoren i Stockholms län: 88 754 kronor per arbetsplats och år. De lägsta kostnaderna finns i Jämtlands län där en kontorsplats kostar 38 624 kronor per år. Totalt betalar företagen 87 miljarder kronor årligen för sina kontorsytor. I kostnaden ingår varmhyra, hyrestillägg, el, lokalvård och kaffe/frukt.

Färre kontorsplatser skulle alltså kunna innebära miljarder i insparade kostnader för arbetsgivare. Men distansarbete för också med sig andra utmaningar som ska tas med i beräkningarna, visar rapporten. Sveriges Ingenjörer varnar för att låta kortsiktig resultatjakt och bristande beslutsunderlag bli styrande för distansarbetet efter pandemin.

– Minskade kontorsytor är förenat med stora, kortsiktiga vinster för företagen. Ett exempelföretag i Stockholm med 300 anställda sparar 18 miljoner kronor om året. Men en iver att kapa kostnader är inte ensamt ett gott skäl till att skära ner på arbetsplatser, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer.

En prognos som Sveriges Ingenjörer beställt av konsultbolaget WSP pekar på att antalet distansarbetade timmar på svensk arbetsmarknad kan öka med drygt 170 procent, jämfört med innan Coronapandemin. Rapporten speglar läget då pandemins restriktioner har hävts och arbetsplatserna kan fungera som tidigare. Ett ökat distansarbete för med sig en rad möjligheter för den anställde, men också risker om det inte sker under rätt förutsättningar.

– Arbetsgivarna måste alltid erbjuda alla anställda en god arbetsmiljö, som är likvärdig med den som finns på kontoret. Detta gynnar såväl företagens långsiktiga utveckling som arbetstagarnas hälsa, säger Johan Kreicbergs.

Distansarbete kan innebära en särskild utmaning för unga och nyutexaminerade arbetstagare som har ett stort behov av handledning då de saknar arbetslivserfarenhet. Handledning för nyanställda och nyutexaminerade är endast ett exempel på de utmaningar som distansarbetet medför för ledarskapet. Att vara chef på en distansarbetsplats skiljer sig på många sätt från traditionella arbetsformer, bland annat behöver chefer tillämpa ett mer tillitsbaserat ledarskap.

Dessutom slår Arbetsmiljölagen fast att det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa en god fysisk-, organisatorisk- och social arbetsmiljö, samt bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta gäller oavsett om arbetet utförs i arbetsgivarens lokaler eller någon annanstans

Antalet arbetade timmar på kontoret har minskat under pandemin, från ett genomsnitt på 86 till 62 timmar.

 
Länsvisa kostnader för en kontorsplats*:

 • Stockholms län: 88 754 kr 
 •  Skåne län 54 195 kr 
 •  Uppsala län 53 247 kr 
 • Västra Götalands län 52 184 kr 
 •  Gotlands län 46 390 kr 
 •  Västernorrlands län 45 574 kr 
 •  Jönköpings län 45 553 kr
 •  Östergötlands län 44 656 kr 
 •  Kronobergs län 43 452 kr
 •  Örebro län 43 393 kr 
 •  Västmanlands län 43 090 kr 
 •  Värmlands län 42 953 kr 
 •  Södermanlands län 42 821 kr 
 •  Västerbottens län 41 429 kr 
 •  Hallands län 41 065 kr 
 •  Gävleborgs län 40 929 kr 
 •  Dalarnas län 40 774 kr
 •  Blekinge län 39 747 kr 
 •  Kalmars län 39 698 kr 
 •  Norrbottens län 39 055 kr
 •  Jämtlands län 38 624 kr 
 •  Genomsnitt hela landet: 62 275 kr
 • Genomsnitt övriga landet (exklusive Stockholm): 43 941 kr

*Kostnaderna avser en genomsnittlig kontorsplats (25m2) per år och anställd i respektive län, exklusive moms. Beräkningen är gjord på sammanlagda kostnader för bland annat hyror och drift.

Källa: Sveriges Ingenjörer Distansarbete och kostnader - Striden om de 87 miljarderna

 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer