Science Park i Jönköping får bättre belysning tack vare AI

 
Science Park i Jönköping får bättre belysning tack vare AIFöretaget Emil Lundgren har installerat ny teknik för en smidig och energieffektiv belysningslösning i Science Park Jönköping. Science Park Jönköping har gett VINCI Energies företag Emil Lundgren i uppdrag att installera ny teknik baserad på artificiell intelligens för en smidig och energieffektiv belysningslösning.

Science Park Jönköping är en mötesplats och en magnet för entreprenörskap, studenter och företag. Här finns utrymme för organisering av konferenser, kongresser och olika evenemang liksom flexibla kontor, ett café och en restaurang.

Platsen innefattar en byggnad bestående av tre torn och en låg byggnad. För den första byggnaden, den 15 våningar höga ”Science Park Towers”, har VINCI Energies-företaget Emil Lundgren, som specialiserat sig på elektroteknik som främjar energiomställningen, lett ett särskilt innovativt projekt.

Projektet, som startade i slutet av 2019, omfattade samtliga elsystem i byggnaden.

”Beställaren, JKPG Fast, ville redan från början att byggnaden skulle vara ett modernt föredöme, inte minst genom att uppmuntra oss att infoga AI i våra offerter. Detta krav är förståeligt med tanke på placeringen av den nya byggnaden, som skulle komma att hysa en inkubator för nystartade företag, varav många av dem skulle arbeta just med AI”, säger Daniel Johansson, projektledare, i VINCI Energies magasin The Agility effect.

Företaget Emil Lundgren har arbetat med att införa den senaste tekniken för artificiell intelligens i synnerhet relaterad till belysningsprotokollet DALI-2 som är en öppen och certifierad teknik som möjliggör interoperabilitet mellan olika apparater av olika märken, inklusive sensorer, tryckknappar, paneler och routrar.

”Vi installerade också en fullständig uppsättning kablar och ljuskällor med DALI-protokollet. Men ljuskällorna kan fortfarande programmeras var och en för sig efter behov”, förklarar Daniel Jansson och tillägger: ”Många av ljuskällorna skräddarsyddes av Fagerhult, som är specialist på belysningslösningar, för att uppfylla arkitektens krav.”

Projektet slutfördes i september 2023 och möjliggör nu hanteringen av hela byggnadens belysningssystem, det vill säga förbrukning, underhåll och så vidare, i realtid, med hjälp av systemets förmåga till självinlärning för att optimera användningen, skriver VINCI Energies.

”Resultatet har blivit lägre energiförbrukning, mindre miljöpåverkan och sänkta kostnader”, understryker Daniel Jansson, som tänker rekommendera denna AI-baserade teknik för de projekt som företaget Emil Lundgren kommer att leda.