SEB utsett till Sveriges snyggaste kontor

 
  • Cirka 2 500 medarbetare flyttade in i maj 2017 och övriga 2 000 kommer att flytta in i maj 2018.

    Cirka 2 500 medarbetare flyttade in i maj 2017 och övriga 2 000 kommer att flytta in i maj 2018.

  • Vissa atriegångar har breddats för att ge utrymme till mötesplatser. Foto: SEB.

    Vissa atriegångar har breddats för att ge utrymme till mötesplatser. Foto: SEB.

  • En av ljusgårdarna har en stor trappa som även fungerar som mötesplats.

    En av ljusgårdarna har en stor trappa som även fungerar som mötesplats.

Föregående
Nästa
 
Vi har nyligen skrivit om SEB:s nybyggda kontorshus i Arenastaden, ett jätteprojekt ritat av Wingårdhs. Nu har kontoret fått priset Sveriges snyggaste kontor.

Sommaren 2014 skrev SEB på kontraktet för hela Fabeges planerade kontorsprojekt på inte mindre än 97 000 kvadratmeter i Arenastaden, Stockholm. Byggnaden är uppdelad i tre stadskvarter med ett flöde genom huskropparna.

För SEB var det viktigt att få en attraktiv miljö, både invändigt och utvändigt. Man ville också sitta i en levande stadsdel med bra kommunikationer. Lokalerna skulle stödja produktivitet och samarbete.

– Vi ville också sitta i ett hållbart hus och få ner våra kostnader. Tidigare satt vi på fyra adresser och trots att vi sitter kvar på Kungsträdgårdsgatan får vi en betydligt lägre hyreskostnad genom flytten från Rissne och de två fastigheterna vid Sergels torg, säger Viveka Hirdman Ryrberg, kommunikationsdirektör på SEB.

Cirka 2 500 medarbetare flyttade in i maj 2017 och övriga 2 000 kommer att flytta in i maj 2018.

Alla medarbetare har sin egen arbetsplats, till största del i öppen kontorslösning med samtalsrum, mötesrum, fokusrum, öppna mötesplatser och projektbord efter behov. Ytorna är effektiva och flexibla med extra mycket plats att mötas.

– Vi har jobbat mycket med de gemensamma ytorna för att få till fler knutpunkter. De naturliga gångstråken främjar rörelse och möten samtidigt som ytorna kan nyttjas för arbete, säger Helena Toresson på Wingårdhs som tillsammans med Sara Helder och deras stora team ritat lokalerna.

Huskropparna med de profilskapande namnen S, E och B har en varsin atriumgård, där mittenhuset som är störst har störst ljusgård uppdelad i två delar med en hörsal i mitten som är husets hjärta. Salens ljusa träslag och fyra stora glasade öppningar (alla försedda med täta, vridbara trälameller) låter ljuset från atrierna flöda in, vilket ger en ljus sal med öppenhet och transparens från och till de två omkringliggande atrierna.

– Det första som möter besökarna är ett café i en av ljusgårdarna. För att underlätta lokaliseringen är mittenhuset det urbana huset med slitstarka material och dämpad, naturlig färgskala. B-huset är "Hemma hos SEB" med mycket färg och mönster medan S-huset kallas "Parken", där SEB:s gröna kulör dominerar.

Detaljprogrammet syns även i kontorsytorna, även om kulörerna är mer neutrala där med bordsskiva i vitlaserad ask, svarta arbetsstolar och ljusa bordsskärmar. Pallar fungerar som besöksstolar.

– Golvet har delats upp i en randning, likt en trasmatta, i olika grå toner för att bredda de långa rummen och skapa en avslappnad känsla. Mötesrummen har mer färg, säger Sara Helder.

Ljusgårdarna erbjuder en varierad yta för fika, möten och arbete. En pergola bildar ett grönskande tak i caféet och det finns olika typer av sittningar för variation.

Högst upp i mittenhuset finns ett mötescenter med namnet Orangeriet. Som namnet antyder har den en trädgårdsliknande miljö med specialbeställda glasdörrar som för tankarna till växthus. Konferensrummen har en tapeter med bladmönster och möblerna har parkkänsla.

– Orangeriet är kronan på verket och passar till lite större mingel och sammankomster. Rummen är flexibla med skjutdörrar som går att öppna upp vid behov. Här har man också närheten till takparken som erbjuder ett 250 meter långa promenadstråk, berättar Sara Helder.

Det finns långa bänkar av träribbor på taket med integrerade växtkärl, där grönskan så småningom kommer att klättra upp över ribbväggarna.

Varje byggnad har sin egen karaktär. Den bärande stålkonstruktionen är individuellt utformad, även det mönster som är screentryckt i vitt på glaset. Det ger också fina skuggeffekter mot den bakomliggande fasaden.

Den högsta huskroppen har 14 våningsplan och de två övriga har 10, där kontorsplanen finns från våning 4 och uppåt. De öppna korridorerna i ljusgården har olika vinklar på varje våning för att skapa spänning. Väggarna är klädda med vit, ljuddämpande panel, även den spiralformade trappan mellan våningsplanen som blir ett vackert blickfång.

Huset har två matsalar; en lite finare på plan två, där det också finns gästmatsalar som även kan användas som traditionella mötesrum. Den nedre matsalen har mer saluhallskänsla med lite tuffare inredning.

Under rundvandringen tar vi också ett titt i omklädningsrummen, den fullstora och fullt utrustade motionshallen och den stora cykelparkeringen som har en egen ingång och servicestation.

– Jag cyklade i morse och det är något vi verkligen vill uppmuntra. Det finns fina cykelvägar och promenadstråk i området, säger Viveka Hirdman Ryrberg och visar sin cykel.

Hållbarhet är i fokus i kontorsbyggnaden som miljöklassas enligt miljöcertifieringen Breeam nivå Excellent. Energianvändningen ligger under 40 kWh/kvm vilket betyder 50 procent bättre än nyproducerad standard. Energin som förbrukas är 100 procent förnybar, där bland annat energin från 1 000 kvadratmeter solceller ingår.

I kontorsbyggnaderna finns ett toppmodernt klimatsystem som anpassar klimatet efter hur många personer som vistas i rummet. All värme återanvänds. Allt organiskt avfall tas omhand via spoltankar för att omvandlas till biogas.

– Hållbarhet är ett viktigt ledord i Fabeges affärsverksamhet, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd på Fabege. Alla våra nya kontorsbyggnader certifieras enligt Breeam och vi håller även på att certifiera våra befintliga fastigheter.

5 000 kvadratmeter grönska på taken uppmuntrar medarbetarna till promenader och utomhusvistelse och innebär även ett väsentligt bidrag till grönskan i stadsdelen, som är rikligare nu än innan bebyggelsen startade.

Fabege har totalt 120 700 kvadratmeter kontor under produktion i Arenastaden. I slutet av 2018 kommer 27 000 personer att arbeta och cirka 4 500 personer bo i stadsdelen.

– Det har hänt mycket sedan vi drog i gång det första kontorsbygget i Arenastaden 2009 för Vattenfall. Innan dess var all den här marken helt tom. Nu finns 22 000 personer som arbetar i kontorshusen eller i Mall of Scandinavia som är Skandinaviens största shoppingcenter. Vi fortsätter utvecklingen och har drygt 110 000 kvadratmeter byggrätter för kommersiell verksamhet, avslutar Klaus Hansen Vikström.


Jenny Marcuson Fors
 

Lediga lokaler