SEPREF: Minskad pessimism – trots dämpad konjunktur

 
SEPREF: Minskad pessimism – trots dämpad konjunkturKarin Witalis ansvarar för SEPREF:s konsensusprognos. Foto: Pressbild Fastighetsbranschen tror på stigande kontorshyror i de mest attraktiva lägena i Göteborg och Malmö under det tredje kvartalet 2023. Detta enligt SEPREF:s konsensusprognos Q3 2023.

I den kvartalsvisa undersökningen från branschnätverket SEPREF svarar fastighetsexperter på frågor om utvecklingen av hyror och avkastningskrav för kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Prognosen gäller både för det senaste kvartalet, och på ett års sikt. Det är hyror och avkastningskrav för moderna kontor i bästa läge som prognostiseras, så kallade primekontor.

Just detta toppsegment lockar många företag, påpekar Karin Witalis som ansvarar för SEPREF-undersökningen. Att flytta till moderna kontorslokaler i attraktiva lägen är fortsatt en stark trend.

– Detta håller uppe primehyresnivåerna. Samtidigt är konjunkturen fortsatt dämpad och framtidsutsikterna väldigt osäkra. Detta märks i den längre prognosen som sträcker sig ett år framåt i tiden och som även fortsättningsvis är ganska svag.

– Det ser dock ut som att vi har en inbromsning i den pessimistiska trenden som har varit tongivande det senaste året.

Ett sådant trendbrott kan anas främst i Stockholm där andelen som förväntar sig sjunkande hyror på ett års sikt har minskat från 45 till 20 procent i den senaste undersökningen.

Liknande tendens

Andelen svarande som förväntar sig stigande kontorshyror på ett års sikt har samtidigt ökat något detta kvartal i både Stockholm och Göteborg, och hållit sig på stabil nivå i Malmö.

– Även om den stora majoriteten, 85–90 procent av de svarande, förväntar sig oförändrade eller sjunkande primehyror för kontor på ett års sikt i våra tre storstäder är det värt att notera att prognosen är betydligt mindre pessimistisk är den var i början av pandemin.

– De långa tidsserierna för konsensusprognosen gör att vi kan göra jämförelser längre bakåt i tiden. Bland annat kan vi se att mönstret i 12-månaders hyresprognosen för Stockholm påminner väldigt mycket om de prognoser som gjordes kring årsskiftet 2012–2013.