Serafim Fastigheter förvärvar

 
Serafim Fastigheter har förvärvat och tillträtt Opalen 40 i Huddinge och Mariedal 1:3 i Botkyrka.

Opalen 40 är en kontorsbyggnad som främst inrymmer kontorshotell och revisionsbyråer. Fastigheten är bra belägen längs med Huddingevägen där flertalet lokala hyresgäster sitter idag.

Mariedal 1:3 är en fastighet på ca 11 000 kvm där byggnaderna består av flera lokaler med hyresgäster inom lättindustri. Fastigheten ligger längs med gamla Nynäsvägen väg 225 som bl.a. är en effektiv vägsträcka för transporter mellan Nynäshamn och Södertälje. Båda fastigheterna ligger inom kommunernas översiktsplan för utveckling och förtätning.

– Dessa båda fastigheter passar väl in i vår utvecklingsportfölj där strategin är att förvärva, förvalta och utveckla kassaflödesfastigheter i attraktiva lägen inom Stockholms län. Båda fastigheterna är strategiskt bra belägna utmed stora lokala vägleder och de har båda stor utvecklingspotential över tid, säger Rickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.

/Redaktionen

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer