Sergelhuset fick pris i Sweden Green Building Awards 2020

 
Sergelhuset fick pris i Sweden Green Building Awards 2020Sergelhuset har utsetts till Årets Leed-byggnad. Vasakronans projekt Sergelhuset i centrala Stockholm tog hem priset för Årets Leed-byggnad i Sweden Green Building Awards 2020. Masthuggskajen i Göteborg blev Årets Citylab-projekt.

Sweden Green Building Council, SGBC, delar årligen ut ett pris till personer och projekt inom den svenska samhällsbyggnadssektorn, personer och projekt som inspirerar och visar vägen inom hållbarhet.

I år var två av Vasakronans projekt nominerade – Celsius i Uppsala Science Park och Sergelhuset i Stockholm. Sergelhuset tilldelades priset i kategorin ”Årets Leed-byggnad/projekt”.

Juryn motiverar priset så här:

”Sergelhuset är ett enastående exempel på ett harmoniskt och integrerat tillvägagångssätt för social och miljömässig hållbarhet med en suverän gestaltning mitt i centrala Stockholm. Projektet är banbrytande inom ett antal hållbarhetsinitiativ, från omfattande bevarande av betongstommen till regnvattenbesparing och innovativa energilösningar.”

Vasakronan har lagt mycket kunskap och tid på att hitta smarta lösningar i fastigheten – från början till slut. Allt med målet att leva upp till sin vision om den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas och som ett led i deras långsiktiga mål om klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2030.

I Vasakronans film om Sergelhusen konstaterar Anna Denell, Hållbarhetschef Vasakronan, att det som kanske främst utmärker Sergelhusen är det faktum att man med varsam hand valde att bygga om istället för att bygga nytt:

"Trots att två av tre arkitekter inledningsvis rådde oss att riva hela kvarteret så fattade vi ett medvetet beslut att behålla betongstommen. Med det beslutet har vi framgångsrikt undvikit stora mängder Co2-utsläpp och tagit ett litet steg på vägen mot klimatneutralitet."

Årets Citylab- projekt blev Mashuggskajen.

Juryns motivering: Masthuggskajen i Göteborg är i högsta grad en ”influencer” inom hållbar stadsutveckling. Det centralt belägna området vid vattnet, känt för sitt rika kulturliv, ska nu förtätas med ytterligare 1 300 bostäder, parker, förskolor, hotell samt fem till sex tusen arbetsplatser. Masthuggskajens hållbarhetsprogram har på ett unikt sätt tagits fram i bred samverkan med samtliga aktörer med ett innovativ fokus på social hållbarhet.

Fastighetsägare: Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg, Älvstranden Utveckling tillsammans med Göteborgs Stad.