Själva arbetsplatsen en viktig faktor för unga

 
Själva arbetsplatsen en viktig faktor för ungaCBRE har genomfört en mycket omfattande och detaljerad undersökning där 13 000 personer mellan 22 och 29 år i fler än 12 länder har ingått. En ny undersökning från CBRE visar att dagens unga ser själva arbetsplatsen som en viktig faktor vid val av arbetsplats. Hela 69 procent av de tillfrågade uppgav att de skulle ge upp andra förmåner för en bättre arbetsmiljö.

Millennials (personer mellan 22-29 år) är den första generationen sanna digitala specialister. Den omedelbara tillgången till någon del av online-världen har drivit fram en ökad tro på att omedelbar tillfredsställelse är något att sträva efter i alla aspekter av livet.

Enligt en undersökning från CBRE anser sig 64 procent av de tillfrågade i åldersgruppen sig lyckligt lottade över att ha ett jobb. Att ha få arbetsgivare under sin karriär är något de strävar efter. Lojalitet till en arbetsgivare rankas dock lågt och om möjligheten ges att byta till ett jobb med rätt lön, utvecklingsmöjligheter och bra kollegor så kommer de att byta arbetsgivare.

CBREs undersökning visar att 78 procent av de tillfrågade ser själva arbetsplatsen som en viktig faktor när man väljer arbetsplats. Även om lön och förmåner förblir det viktigaste vid val av arbetsgivare, så sticker balans mellan arbete och fritid ut tillsammans med andra faktorer såsom bättre kontorsmiljö när pengar tas ut ur ekvationen.

Så många som 69 procent av de tillfrågade uppgav att de skulle vara villiga att ge upp andra förmåner för en bättre kontorsmiljö. Till exempel kan 23 procent tänka sig att i stället byta till en mindre, inte lika välkänd arbetsgivare och 21 procent skulle hellre välja en längre resväg till jobbet. Detta understryker vikten för fastighetsägare att fokusera på att skapa en optimal arbetsmiljö för att attrahera och behålla de bästa talangerna.

Bojan Ticic, Head of Retail Capital Markets på CBRE, säger: "Det faktum att millennials har anslutit sig till arbetsmarknaden under en tid av global ekonomisk förändring har haft en djupgående inverkan på platserna där de arbetar, bor och lever. Millennials är framtiden och en fördjupad förståelse av vad de vill, och ännu viktigare, vad de inte vill, är det centrala."

Enligt undersökningen är 30 minuters resväg till jobbet max för vad de flesta mellennials kan tänka sig att acceptera. 56 procent av de tillfrågade tycker att arbete och fritid ska vara skilda åt, de värdesätter sin fritid.

År 2020 kommer millennials att utgöra 50 procent av den totala arbetskraften. Undersökningen har genomförts för att få en förståelse för hur denna grupp gör sina val när det gäller livet, arbetet och fritiden samt hur dessa val kommer att påverka framtida trender inom fastighetsbranschen.

 
Jenny Marcuson Fors

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer