Söderberg & Partners hyr hel fastighet i Urban Escape

 
Söderberg & Partners hyr hel fastighet i Urban EscapeUrban Escape, Stockholm. Foto: AMF Fastigheter Söderberg & Partners kommer att kunna samlokalisera flera av sina verksamheter på samma ställe i och med flytten till Urban Escape i Stockholm. De kommer att hyra hela fastigheten Trollhättan 29 om totalt cirka 11 000 kvadratmeter. 

− I Urban Escape har vi hittat rätt sammanhang för Söderberg och Partners fortsatta resa och expansion. Här ser vi fram emot att samlokalisera våra verksamheter, vilket vi är övertygade om kommer att få positiva synergieffekter på verksamheten, vårt erbjudande och vår företagskultur. Vi ser också fram emot att bli en del av kvarteret med dess breda utbud inom handel, restaurang och service, säger Fredrik Taube, inköpschef på Söderberg & Partners. 

Jenny Sivervik, marknadsområdeschef city AMF Fastigheter, kommenterar förhyrningen och överenskommelsen som nåddes på relativt kort tid.  

− Vi märker att många av våra hyresgäster idag arbetar mer strategiskt med frågan om vad kontoret faktiskt ska erbjuda. Det är tydligt att de mjuka värdena blir allt viktigare. I våra diskussioner med Söderberg & Partners har vi haft en samsyn i frågan om kontorets roll och vikten av att hitta rätt lokal i rätt sammanhang för det nya arbetslivet. Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Söderberg & Partners till Urban Escape. 

Vid årsskiftet stod det klart att den dåvarande hyresgästen, som suttit i kvarteret sedan 2019, skulle lämna fastigheten i slutet av januari 2024. Det är sällan AMF Fastigheter kan erbjuda en så stor, sammanhängande yta i Stockholms centrala affärsdistrikt och intresset för att ta över lokalerna, helt eller delvis, har därför varit stort. Arbetet med att fylla Trollhättan 29 med nytt innehåll för att fortsätta skapa värde i staden och kvarteret har pågått under en tid. 

− Det stora intresset kan ses som en bekräftelse på att fastighetsmarknaden står sig stark i centrala i Stockholm, trots utmanande tider. Urban Escape visar sig vara väl positionerad även i det tuffare marknadsklimat som råder, mycket tack vare det attraktiva läget. Förhyrningen bekräftar att läge fortsätter att vara viktigt både för kulturbygge och kontorets attraktivitet, säger Marie Barkman, vd för det av AMF och AP7 samägda bolaget Urban Escape KB.  

Söderberg & Partners får tillträde till lokalerna den 2 januari 2025. Lokalerna kommer att anpassas något, men mycket av kontorsmiljöer och inredning återbrukas, vilket går i linje med både Söderberg & Partners och AMF Fastigheters hållbarhetsmål.   

Taggar

Stockholm

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer