Spara pengar med styrning

 
Spara pengar med styrningSvenska Spel har dagsljus- och närvarostyrd belysning. Foto: Jenny Marcuson Fors. Du behöver inte veta exakt vad du behöver för att sätta igång med teknikplaneringen. Tvärt om så kan du med fördel utnyttja kompetensen hos en teknikkonsult för att få en lösning som passar just din verksamhet. Och det finns stora pengar att spara genom att tänka energieffektivt. 

ECO Konsult i Stockholm AB har anpassat bland annat Svenska Spels lokaler i Arenastaden när det gäller el, tele och belysning.

– Fastigheten Uarda hus 7 är miljöcertifierad enligt Breeam Ecellent, vilket ställer extra höga krav på energieffektiva lösningar. Man måste då tillsammans med hela projektgruppen uppnå ett visst antal poäng. Belysningsstyrning och utformning av belysning är en del i de hela, solpaneler på taket samt laddstationer för elbilar är en annan, säger Kenneth Andersson, ffärsområdesansvarig på ECO Systemlink. 

Hyresgästen Svenska Spel hade höga krav på både säkerhet och miljö. De har dagsljus- och närvarostyrd belysning i de öppna kontorsytorna.

– Alla mötesrum har aktiv tändning. Man tänder själv när man går in och sedan släcks ljuset automatiskt när ingen är där, säger Lisa Töpel. ljusdesigner LD på ECO Lightlink.

– En annan hyresgäst som vi hjälper är Siemens som ska sitta i grannhuset. De har valt att gå ännu längre gällande styrningar och ska integrera rörelsevakter, givare för infallande dagsljus, solskydd, kyl och värme i rummet tillsammans med belysningen och inredning. Det här är i de öppna kontorslandskapen, där Siemens har valt att inte arbeta med fasta arbetsplatser. De kommer att använda sig av en app i sina smart­phones där de riktar telefonens kamera mot en QR-kod som sitter på skrivbordet och därmed ställs de personliga inställningarna in på det valda skrivbordet. Man kan också välja att höja och sänka temperaturen och reglera ljusnivån på arbetsytan, säger Kenneth Andersson.

Han vill gärna rekommendera en styrd belysning.

– Det är en lösning som alla sparar pengar på. Som hyresgäst betalar du för din egen energianvändning och du sparar mycket på att välja en energisnål lösning. En LCC-­kalkyl visar att investeringen snabbt är lönsam. Bara för fem år sedan var det betydligt dyrare.

LED-belysning för kontorsmiljö var tidigare ett mindre bra alternativ med sämre ljusutbyte och färgtemperaturer samt begränsningen på leverantörer. Belysningsstyrningar var också mer komplicerade med lysrör, dyra don och begränsad teknik.

– Efterfrågan har drivit utvecklingen framåt, säger Kenneth Andersson.

LED-belysning gör att underhållskostnaden sjunker medan styrningen gör att energianvändningen blir lägre.

– Allmänbelysningen ingår i fastighetsägarens anpassning av lokalen och hyresgästen ansvarar för medarbetarens arbetsplatsbelysning. Du som hyresgäst kan välja det som ingår i kontraktet eller komplettera med teknik som passar er verksamhet, säger Lisa Töpel.

– Kontakta en teknikkonsult i god tid, så blir det en bättre slutprodukt utan onödiga extrakostnader. Många upplever att de sparar pengar på att vänta in i det längsta och att de måste ha allt klart för sig innan de kan be om hjälp, säger Kenneth Andersson.

ECO vill gärna vara med redan från början och höra hur planlösningen är tänkt att se ut och hur de olika rummen ska användas. 

– På så sätt kan vi hjälpa till att skapa en skräddarsydd tekniklösning och jobba parallellt tillsammans med en eventuell inredningsarkitekt. Teknik och design måste samarbeta för en bra slutprodukt, säger Lisa Töpel.

Det är teknikkonsultens jobb att utifrån en idé och behov ta fram förslag hur man ska kunna lösa det tekniskt. ECO brukar ha konstruktionsgenomgångar och visualiseringar till hjälp för att beskriva sin tänkta slutprodukt. Det är det övergripande gällande funktionerna som planeras i ett första skede. Detaljer som var man placerar till exempel eluttag och liknande tas längre fram. 

– Vi ser att det blir mer och mer snabbkopplingssystem, entreprenörerna vill använda mer ”plugg and play” för det går snabbare att installera och felkopplingarna blir färre samt att anläggningen blir mer flexibel i framtiden för fastighetsägaren, säger Kenneth Andersson. 

Han märker också att det inom tele projekteras mer och mer säkerhetssystem som brandlarm, inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning. Fastighetsägaren tillhandahåller oftast ett byggnadsskydd som utrymningslarm vilket styrs via sprinklers och ett passersystem i yttre skalet som är fastighetens allmänna ytterdörrar.

– Kundernas krav varierar med tanke på verksamhet och man får både utgå från behoven och lokalens utformning. Alla projekt är olika och alla har sina utmaningar, avslutar Kenneth Andersson. 


Jenny Marcuson Fors

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer