Städbranschen Sverige lanserar Städbranschindex

 
Städbranschen Sverige lanserar StädbranschindexStädbranschindex presenterar kvartalsaktuella prisförändringar i branschen. Branschorganisationen Städbranschen Sverige lanserar ett nytt, digitalt Städbranschindex. Med prisförändringar på alla väsentliga delar i städtjänster, blir verktyget ett stöd för både upphandlare och lokalvårdsföretag. Som svar på snabba omvärldsförändringar, kommer indexet vara kostnadsfritt och uppdateras var tredje månad.

– Vi har följt kostnadsutvecklingen inom städbranschen under flera år, och ser behovet av ett reaktivt och flexibelt index som är tillgängligt för alla, och guidar båda parter till rätt prissättning, säger Städbranschen Sveriges ordförande Matthias Lindholm.

Snabba omvärldsförändringar betyder att Städbranschindex kommer att uppdateras kvartalsvis.

– Inflation, plötsliga handelshinder och pandemi, visar hur snabbt prisbilden kan ändras. Därför höjer Städbranschen Sverige farten och uppdaterar Städbranschindexet kvartalsvis, säger Matthias Lindholm.

Baserat på omfattande SCB-index, viktar Städbranschindex hur löneförändringar i kombination med prisförändringar på transporter, kemikalier och utrustning etc. påverkar priset på städtjänster. För att få rätt viktning, har Städbranschen Sverige lämnat indexet på remiss hos stora beställare och utförare inom branschen.

– Vi slåss för branschens alla seriösa företag. Nu får både de och upphandlare vägledning till rätt prissättning. Vi vet att allt annat banar väg för oseriösa företag vid upphandlingar, och lovar branschen att vårt index kommer att finnas kvar, säger Matthias Lindholm.

Städbranschindex kommer att finnas på www.stadbranschensverige.se och www.stadbranschensverigeauktorisation.se och vara kostnadsfri för alla.