Stendörren avbryter planer på centralager

 
Nu tvingas Stendörren bryta ett avtal med den globala byggkoncernen Dahl om att bygga ett centrallager i Kalhäll, Upplands Bro. 
Stendörren och Dahl bedömer att projektet inte kan genomföras med för Dahl, därför har parterna gemensamt beslutat att inte fullfölja avtalet.Avtalet ingicks 30 oktober 2017 ingicks mellan Stendörren och Dahl avseende utveckling och uthyrning av nytt centrallager om 56.500 kvm för Dahl i Upplands Bro. 

Hyresperioden var på 20 år med en årshyra om cirka 44 miljoner kronor. Vidare inkluderade avtalet att Stendörren skulle förvärva fastigheten Järfälla Ulvsättra 1:90 i Kallhäll (genom bolagsförvärv), där Dahl idag bedriver delar av sin verksamhet. Stendörren skulle förvärva fastigheten när villkoren i avtalet var uppfyllda för ett överenskommet fastighetsvärde om 410 miljoner kronor. Dahl skulle enligt överenskommelsen hyra fastigheten i Kallhäll fram till dess att inflyttning skett i de nybyggda lokalerna i Upplands Bro. 
 
Värdet på projektet i Stendörrens balansräkning omfattar endast de underliggande byggrätterna, varför förändringen ej påverkar fastighetsvärdet.

Taggar

Stockholm

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer