Stockholm står sig stark bland europeiska städer

 
Stockholm står sig stark bland europeiska städerCushman & Wakefield lanserar Office Snapshot Sweden 2023 Spring. Hur har Sveriges kontorsmarknad klarat sig jämfört med andra europeiska städer? Det är temat för Cushman & Wakefields senaste kontorsrapport, som jämför kontorsmarknaderna i Europa.

Efterfrågan på kontorsytor i Stockholm CBD är fortsatt stark och staden hamnar högt på rankingen med tanke på hyresnivå, hyrestillväxt och vakans jämfört med andra europeiska marknader. Det visar Cushman & Wakefields senaste kontorsrapport Office Snapshot Sweden.

Till skillnad från andra större europeiska marknader har Stockholm haft ett begränsat tillkommande utbud och detta bedöms inte ändras inom kommande femårsperiod. Det begränsade utbudet, tillsammans med starka ekonomiska drivkrafter, gör att Stockholm CBD klassas som en av Europas mest attraktiva kontorsmarknader. 

Frida Carlsson, Analytiker och rapportförfattare, Valuation & Strategic Advisory på Cushman & Wakefield säger; ”Kontorsvakansen i Stockholm CBD är fortsatt stabil men andrahandsuthyrningar och låg beläggning i sämre co-workinganläggningar driver upp den verkliga siffran. Vakansgraden förväntas öka i takt med att avtal löper ut och hyresgäster ser om sitt lokalbehov. Den typiska hyresgästen flyttar nu till moderna lokaler i bättre läge med färre kvadratmeter per anställd. Flexibilitet, både vad gäller förändrad förhyrd yta framåt och avtalslängd premieras. Flexibla kontorslösningar har varit i ropet länge och operatörerna fortsätter att växa. Även fastighetsägarna har hoppat på tåget och antingen startat en operatör av flexibla kontor själva eller samarbetar med en extern operatör. Senast i raden var Atrium Ljungberg som förvärvade operatören A House.”

Under det första kvartalet noterade Cushman & Wakefield stigande direktavkastningskrav för kontor i Sveriges största städer, samtidigt som topphyrorna ökar. 

Vakansgraden i Stockholm CBD har varit stabil sedan förra kvartalet med en nivå om 4 procent, medan vakansen för huvudstadens ytterförorter istället har ökat till 14 procent. Både Göteborg CBD och Malmö Nya CBD har sett liknande trend som ytterförorterna med ökade vakansgrader till 11 respektive 7,5 procent, enligt rapporten.