Stockholmare mest oroliga för covid-19 på kontoret

 
Stockholmare mest oroliga för covid-19 på kontoretDrygt 50 procent känner oro för att bli smittat av corona på kontoret. Var femte stockholmare är mycket eller ganska orolig för att vara på kontoret på grund av covid-19. Det visar en ny Sifo-undersökning ställd till svenska kontorsarbetare. Stockholmare vill också i högre utsträckning arbeta hemifrån även efter corona-krisen.

Drygt hälften av svenska kontorsarbetare känner en viss oro för covid-19 på kontoret. Det visar en ny undersökning från Ecophon. Stockholmare är mest oroade, en av fem kontorsarbetare i Stockholm är ganska eller mycket orolig för covid-19 på kontoret, jämfört med en av tio i Halland och Västra Götaland. Jämför man med Småland, Gotland och Öland är tre gånger fler stockholmare ganska eller mycket oroliga.

Stockholmare är samtidigt mest benägna att vilja jobba hemifrån hela eller delar av veckan efter pandemin. Stockholmare är hälften så benägna att vilja jobba heltid på kontoret (18%) jämfört med exempelvis folk i Värmland, Dalarna och Gävleborg.

Resultaten indikerar att oro för covid-19 på kontoret bidrar till den generella trenden mot mer hemarbete och krympande kontor i spåren av corona-pandemin.

– Vi hoppas att arbetsgivare tar medarbetarnas oro på allvar och väljer att inte krympa kontoret, även om de har chansen. Trånga kontor är sällan säkra kontor ur smittsynpunkt, säger Martin Lindholm, marknadschef på Ecophon.


Om undersökningen

Enkätundersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av akustikföretaget Ecophon under perioden 5–7 oktober 2020. Totalt 1001 kontorsarbetare besvarade frågor om hemarbete, kontorsmiljö och oro för covid-19. En kort sammanfattning av enkätundersökningens resultat kan läsas här.

- Hälften av kontorsarbetarna (47%) är inte alls oroliga för covid-19 på kontoret. 38 % är lite oroliga, 11 % är ganska oroliga och 3 % är mycket oroliga för covid-19 på kontoret.
- 20 procent av stockholmare är mycket eller ganska oroliga för covid-19 på kontoret, jämfört med 10 procent i Västra Götaland och Halland och 6 procent i Småland, Öland och Gotland.
- Var fjärde kontorsarbetare (24%) vill inte alls jobba hemifrån efter corona-krisen.
- Endast var tjugonde kontorsarbetare (5 %) vill jobba hemma heltid efter krisen.
- Stockholmare är minst benägna att vilja jobba heltid på kontoret efter corona-krisen (endast 18 %). I Norra Mellansverige (Värmland, Dalarna och Gävleborg) vill dubbelt så stor andel jobba heltid på kontoret (36 %).

Taggar

På kontoret

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer