Stort behov att bygga fler kontor

 
Stort behov att bygga fler kontorAnna Lorentz och Daniella Waldfogels framförde sina slutsatser om utmaningarna som kontorsbristen skapar under ett seminarium på Stora kontorsdagen. Var tionde företag i Stockholm avstår från att anställa på grund av bristen på kontorsytor. Det behöver byggas mer för att möta efterfrågan.
–    Vi ser ingen avmattning. Tvärt om säger ett av tre företag att de vuxit ur sina lokaler i centrala Stockholm inom tre år, säger Daniella Waldfogel, Näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare.


Trots nya tekniska möjligheter att jobba på distans och flexibla lösningar är behovet av ett attraktivt kontor fortsatt högt. Kombinationen med arbetskraftsbrist, en kamp om talanger och bristande utbud driver upp hyrorna. Kontorsbristen bidrar till liknade hinder för företagens tillväxt som bostadsbristen.

Daniella Waldfogel, Näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare och Anna Lorentz, Head of Tenant Representation, JLL har båda tittat på problematiken från lite olika perspektiv. 

– Du åker till kontoret för att ha trevligt. Vi människor är sociala varelser och vi vill tillhöra en grupp men läget är helt avgörande när man vill locka till sig ny arbetskraft. Du vill komma till en plats som känns lockande och sedan ett företag, säger Anna Lorentz. 

Ytan inom centrala Stockholm är begränsad och det finns inte hur många alternativ att bygga nya kontor. Men ett alternativ kan vara att uppföra lokalerna i områden med spårbundentrafik och helst tunnelbana.

– När du vill attrahera den mest efterfrågade kompetensen måste du ta hänsyn till kommunikationerna. Ingen vill ägna för mycket av sin tid åt att resa till och från jobbet. Man ska hinna hämta eller skjutsa barnen till fritidsaktiviteter och idag är tunnelbanan det mest effektiva sättet att ta sig fram, säger Daniella Waldfogel.

Förutom det geografiska läget och närheten till spårbundentrafik finns det ytterligare önskemål för att skapa en attraktiv arbetsplats. Det gäller inte minst för den som vill locka till sig millenniegenerationen som söker ett sig till levande stadsmiljöer.

– Det du upplever utanför kontorets dörrar är viktigt. Området får inte dö efter klockan 17. Vi ser exempelvis problemet med Kista där finns spårbunden trafik och mycket kontorsytor men det är inte så attraktivt att vara där efter jobbet. Det måste vara en levande stad och då behövs även bostadsbyggande, säger Anna Lorentz.

För att möta den ökade efterfrågan räcker det inte med en åtgärd utan flera lösningar behöver samverka.

– Vi måste jobba på flera fronter samtidigt. Där det är möjligt kan man bygga på höjden. Ett annat alternativ är att utveckla områden som Värtahamnen och Slakthusområden så att de blir mer stadslika med butiker, kontor och bostäder. Vi kan inte bara prata om att bygga mer, och mer blandad, utan måste se till att det blir möjligt, avslutar Daniella Waldfogel.

Av: Samuel Karlsson
 

 

 

 

 

 

Taggar

Stockholm

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer