Svagare omsättning och fler vakanser i Uppsala

 
  • Vakansgrad för kontorslokaler i centrala Uppsala och Stockholm, 2009-2024. Källa: CityMark Analys

    Vakansgrad för kontorslokaler i centrala Uppsala och Stockholm, 2009-2024. Källa: CityMark Analys

  • Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Uppsala (inkl. ytterområden) 2009-2023

    Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Uppsala (inkl. ytterområden) 2009-2023

Föregående
Nästa
 
CityMark Analys kartlägger i detalj vakanser och uthyrningar på kontorshyresmarknaden i Uppsala och andra större städer två gånger om året. I vårens kartläggning framkommer att kontorsuthyrningarna i Uppsala har minskat under 2023, både räknat i antalet hyresavtal och i uthyrda kvadratmeter.

Sammantaget bedöms utfallet till 65 tecknade hyresavtal om sammanlagt 23 000 kvadratmeter kontorsyta. Räknat i kvadratmeter är detta lägre än det historiska genomsnittet men antalet tecknade avtal är något högre än genomsnittet. Nedgången är jämnt fördelad mellan centrum och ytterområden. Framför allt är det i det nyare segmentet som omsättningen minskat.

Vakansgraden i centrala Uppsala har ökat från 9,0 procent i höstas till 10,9 procent under våren. Uppgången är till stor del koncentrerad till ett fåtal fastigheter. Även i ytterområdena har vakanserna ökat. Uppgången är i linje med de uppgångar vi sett även i andra städer. 

Något högre vakansgrad i det nyare segmentet

Efter att ha legat förhållandevis stabil i drygt två år, efter en kraftig uppgång i samband med pandemin och stora myndighetsomflyttningar, noteras därmed en kraftig uppgång i vakansgraden. Vakansökningar i det nyare segmentet bidrar i högre grad till uppgången i centrum än det äldre. Återigen är nu vakansgraden något högre i det nyare segmentet än i det äldre.

Uppsalas kontorsmarknad har genomgått en större omvandling de senaste tio åren där utbudet av nya, moderna kontorsytor i centrum mer än fördubblats, samtidigt som utbudet av äldre ytor stadigt minskat. Sannolikt har omvandlingen bidragit till att vakanserna ökat relativt mycket jämfört med för fem år sedan. 

Däremot har det gällande ekonomiska läget lett till fördröjningar i många planerade kontorsprojekt. Detta kan förväntas leda till ett fördröjt underskott av nya fastigheter på sikt vilket långsiktigt kan förväntas leda till motsatt effekt på vakansgraden.

Källa: CityMark Analys
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer